Bloemschikking Kerst 2017

Kerst 25 dec.2017 Grenzeloos De begrenzing van het venster wordt vandaag doorbroken, het venster ligt nu plat. God doorbreekt onze grenzen: binnen en buiten worden een. Grenzeloos is de relatie met de tijd: een cirkel van wintergroen op een witte ondergrond. Teken van vrede. Een cirkel heeft geen begin of...

Lees verder

Bloemschikkingen Advent 2017

Eerste Advent 3 dec. 2017   Mar.13: 24-37 Centraal in de schikkingen staat een raamkozijn of venster. Je kunt door een venster naar binnen kijken en naar buiten kijken. Het Hebreeuwse woord voor venster is aroebbah. Dan gaat het vooral over een venster naar de hemel, een verbinding met het uitspansel....

Lees verder

Eeuwigheidszondag 2017

Laatste zondag kerkelijk jaar 26 nov. 2017 Nabijheid In de schikking ziet u een lauwerkrans: symbool van wijsheid. (Opb.3: 7b-12) Een cirkel zonder begin en einde. Het zegt ons dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat het Leven zal overwinnen. Een kaars herinnert aan de verrijzenis van...

Lees verder

Bloemschikking startzondag

Startzondag 2017 Lees je bijbel nog een keer.     n.a.v. Jer.36 Koning Jojakim weigert Gods profetieën serieus te nemen. Als Jeremia ze op een boekrol laat opschrijven door zijn secretaris Baruch, verbrandt de koning die. Weg ermee! En weg met Gods woorden! Maar zo eenvoudig komt hij niet van de HEER...

Lees verder

Bloemschikking pinksteren

Pinksteren 2017 In de schikking worden allerlei kanten van het pinksterfeest belicht. Het is een feest om te ontdekken hoe God ons leven draagt. Hoe zijn hand, vaak op een verborgen manier, in ons leven aanwezig is. Een blad in de vorm van een hand draagt de schikking. We zien in de witte...

Lees verder

Bloemschikking Hemelvaart

Bloemschikking Hemelvaartsdag Hand. 1 Jezus zei ‘Jullie zullen de Heilige Geest krijgen en hij zal jullie kracht geven om aan de mensen te gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord. Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld” Hierna zagen...

Lees verder

Bloemschikking 40-dagentijd en Pasen 2017

Het thema: Gods krachtige Liefde In deze veertig dagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods Liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van de ontmoeting met God....

Lees verder

Bloemschikking Biddag 2017 (woensdag 8 maart)

In de schikking is een berg gevormd door drie schijven van een boomstam. De berg is in de Bijbel de plaats van de ontmoeting met God. Een plaats van kracht maar ook van stilte en verwondering. De jaarringen van de boomschijven geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Beide...

Lees verder

Bloemschikking Week van Gebed

Schikking naar aanleiding van de week van gebed van 15 tot 22 januari 2017. Dit jaar staat de week in het teken van verzoening. De slogan ‘jouw hand, mijn glimlach’ brengt verzoening dichterbij. In de schikking ziet u een rode boog met daarvoor een kruis. Vanaf het kruis is door...

Lees verder