Hieronder ziet u de afspraken inzake de gezamenlijke diensten met de Herengrachtkerk en de gezamenlijke Biddag- en Dankdagdiensten met de Herengrachtkerk en de Marekerk.

Middagdiensten Even jaren Oneven jaren
Locatie Locatie
Januari Opstandingskerk Herengrachtkerk
Februari Herengrachtkerk Opstandingskerk
Maart Opstandingskerk Herengrachtkerk
April Herengrachtkerk Opstandingskerk
mei Opstandingskerk Herengrachtkerk
Juni Herengrachtkerk Opstandingskerk
Juli Opstandingskerk Herengrachtkerk
Augustus Herengrachtkerk Opstandingskerk
September Opstandingskerk Herengrachtkerk
Oktober Herengrachtkerk Opstandingskerk
November Opstandingskerk Herengrachtkerk
December Herengrachtkerk Opstandingskerk
     
Overige gezamenlijke diensten Even jaren  Oneven jaren
  Locatie (2 voorgangers: preek, liturg)
Goede Vrijdag Opstandingskerk (O,H) Herengrachtkerk (H,O)
Hemelvaartsdag Herengrachtkerk (H,O) Opstandingskerk (O,H)
 


Biddag en Dankdag

samen met Herengrachtkerk
en de Marekerk

Datum Locatie kinderdienst (voorganger) Locatie avonddienst
(2 voorgangers: preek, liturg)
Biddag 2020 Marekerk (M) Marekerk (H,O)    Collecte: diaconie O
Dankdag 2020 Herengrachtkerk (H) Marekerk (O,M)    Collecte: diaconie M
Biddag 2021 Opstandingskerk (O) Marekerk (M,H)    Collecte: diaconie H
Dankdag 2021 Marekerk (M) Marekerk (H,O)    Collecte: diaconie O
Biddag 2022 Herengrachtkerk (H) Marekerk (O,M)    Collecte: diaconie M
Dankdag 2022 Opstandingskerk (O) Marekerk (M,H)    Collecte: diaconie H