De kerkenraad is het ‘bestuur’ van de Christelijke Gereformeerde Opstandingskerk Leiden. De raad bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. Zij houden toezicht op de gemeente en bieden waar nodig hulp binnen en buiten de kerk.

U kunt contact opnemen via de scriba.

Wie wij zijnOver de CGK   |   Predikant   |   CvB   |    Kerkenraad    |  TFC