Hieronder vindt u de avondmaalsdiensten zoals deze nu zijn ingepland:

2018
4 november
16 december

2019
17 februari 2019
7 april 2019
26 mei 2019
1 september 2019
3 november 2019
22 december 2019

 

Gasten die de Heiland Jezus Christus hartelijk liefhebben en in hun eigen kerk als belijdend lid gerechtigd zijn om avondmaal te vieren zijn hartelijk welkom. Een korte kennismaking met de kerkenraad, voor of na de dienst, wordt op prijs gesteld.