Hieronder vindt u de avondmaalsdiensten zoals deze nu zijn ingepland:

11 december 2022

29 januari 2023
26 maart 2023
4 juni 2023
3 sept 2023
29 okt 2023
17 dec 2023

Gasten die de Heiland Jezus Christus hartelijk liefhebben en in hun eigen kerk als belijdend lid gerechtigd zijn om avondmaal te vieren zijn hartelijk welkom. Een korte kennismaking met de kerkenraad, voor of na de dienst, wordt op prijs gesteld.