Hieronder vindt u de avondmaalsdiensten zoals deze nu zijn ingepland:

2019

1 september 2019
3 november 2019
22 december 2019

2020

9 februari 2020
29 maart 2020
14 juni 2020
6 september 2020
8 november 2020
20 december 2020

Gasten die de Heiland Jezus Christus hartelijk liefhebben en in hun eigen kerk als belijdend lid gerechtigd zijn om avondmaal te vieren zijn hartelijk welkom. Een korte kennismaking met de kerkenraad, voor of na de dienst, wordt op prijs gesteld.