Hieronder vindt u de avondmaalsdiensten zoals deze nu zijn ingepland:

2018
18 februari
15 april
3 juni
9 september
4 november
16 decemer