Bloemschikkingen in de lijdenstijd tot en met Pasen 2018

Centrale thema: Verbond en trouw      

 Toevlucht                                           18 feb.2018

 

In de basisschikking ziet u een vierkante, jute doek met zand en vier stenen op de hoeken. Daaronder paars doek: de kleur van boete en ingetogenheid die past in de 40 dagentijd. We maken verbinding tussen het oude testament en het nieuwe testament en volgen het Nieuwe liedboek 535.

In Gen.9: 13 + 16a staat: “Ik plaats mijn boog in de wolken: die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op de aarde leeft.”

Vandaar een boog met gekleurde bloemen als teken van de regenboog.

 

In Marcus 1:12 lezen we dat Jezus door de Heilige Geest wordt meegevoerd naar de woestijn. De woestijn wordt verbeeldt door het zand, teken van inkeer. De vier stenen zijn de uiteinden der aarde. Jezus wordt beproeft door Satan.

Maar Hij blijft trouw aan de bron en God aan Hem.

 

Roept Hij Mij, Ik antwoord,

In zijn nood ben Ik nabij.

 

Geef ons ogen

om te zien

wat leven

in uw verbond en trouw betekent.

 

 

 

 

Centrale thema: Verbond en trouw      

 

Ontmoeting                                       25 feb. 2018                               

Ook vandaag is de basis een vierkante, jute doek met vier stenen op de hoeken. Dit verbeeldt de woestijn met de vier uiteinden der aarde. De boog met klimop staat als teken van Gods trouw. We maken verbinding tussen het oude testament en het nieuwe testament en volgen het Nieuwe liedboek 535.

 

In 1 Kon.19 lezen over Elia die op de berg is en God mag ervaren in een briesje. Met de mantel voor zijn gezicht praat hij met God.

 

In Mar. 9 lezen we van Jezus’ ontmoeting op de berg. Petrus, Johannes en Jacobus zien Jezus van gedaante veranderen: zijn gezicht straalt als de zon, zijn kleren worden wit als het Licht. Daar ontmoet hij Mozes en Elia en ook God.

In 2 Pet. 1 vertelt Petrus aan de gemeenten dat het geen verzinsel is. Hij hoorde de stem van God zeggen: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.”

In de schikking drie witte bloemen op een stenen berg: Mozes, Elia en Jezus. Stralend wit als zonnestralen, beeld van het Licht van God. Onder aan de berg drie gekleurde bloemen als de discipelen.

 

Gedenk Uw ontferming, God,

Uw Liefde de eeuwen door.

 

Geef ons ogen

om te zien

wat leven

in uw Licht betekent.

 

Centrale thema: Verbond en trouw      

 

 

Reiniging                                                               4 maart 2018

 

De basis van de schikking is een jute doek met vier stenen op de hoeken. Dit verbeeldt de woestijn met de vier uiteinden der aarde. De boog met klimop staat als teken van Gods trouw. We maken verbinding tussen het oude testament en het nieuwe testament en volgen het Nieuwe liedboek 535.

 

In Ex.20 krijgen de Israëlieten de wet van God.

Hij zegt; “vereer naast mij geen andere goden. Maak geen afgoden beelden en kniel niet voor zulke beelden. Want Ik, de Heer, uw God, duldt geen andere goden naast Mij.”

In Joh.2: 13 zien we Jezus in de tempel. Hij merkt dat ze een markt hebben gemaakt op een plek van stilte en gebed. In heilige verontwaardiging gooit Hij deze mensen de tempel uit.

 

In de schikking een bijbel die door allerlei spullen aan het oog is onttrokken. Gooien ook wij onze afgoden weg om dicht bij God te blijven?

 

Mijn ogen zijn gericht op U,

Bevrijd mijn voeten uit het net.

 

Geef ons ogen om te zien

hoe wij gereinigd

voor u mogen staan.

 

 

 

 

 

Centrale thema: Verbond en trouw      

 

Wonder                                                        11 maart 2018

 

We verbinden het oude en het nieuwe testament en volgen het Nieuwe liedboek 535. Roze is de liturgische kleur voor de vierde zondag in de lijdenstijd. Vandaar de roze doek.

 

In Jozua 4 lezen hoe Jozua met het volk op weg is naar Kanaän. Wanneer de priesters met de ark van het verbond in de Jordaan stappen, houdt het water op te stromen. Nadien bouwt Jozua een gedenkteken met 12 stenen uit de Jordaan. “Want alle volken op aarde moeten weten hoe machtig de Heer jullie God is.”

 

Die macht laat de Here Jezus zien in het wonder van de vijf broden en twee vissen in Johannes 6. De mensen blijven door dit wonder achter Hem aan lopen. Maar Hij zegt: “U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft.”

In de schikking een jute doek met vier stenen op de hoeken. Een  boog met klimop als teken van Gods trouw en daarbij vijf broden en twee vissen. Twee bladen van de vingerplant als de handen van God, die ons voldoende zal geven om ook weer te kunnen delen.

 

Verheug u met Jeruzalem,

Zoek het eeuwige leven.

 

Geef ons ogen

om het wonder te zien,

te delen van

Uw genade.

 

 

Centrale thema: Verbond en trouw      

 

Nieuw verbond                                           18 maart 2018

 

Jeremia mag profeteren over een nieuwe dag die komt waarop de Heer met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond zal sluiten. “Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.”

 

In Johannes 12 lezen we dat Jezus zichzelf vergelijkt met een graankorrel. “Waarachtig: Ik verzeker U: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel. Maar wanneer hij sterft, zal hij veel vrucht dragen.”

 

In de schikking een jute doek met vier stenen op de hoeken. Een  boog met klimop als teken van Gods trouw.

Daarnaast een vaas met laag aarde, een laag graankorrels en weer een laag aarde. Daar bovenop groeit een plantje.

Een bos korenaren liggend daarnaast.

 

Doe mij recht, o God,

Vecht voor mijn zaak.

 

Geef ons ogen

om te zien,

vergeving te vragen,

vrucht te dragen.

 

Centrale thema: Verbond en trouw

 

Begroeting                               Palmpasen 25 maart 2018

 

Vandaag uit het oude testament Psalm 118:

Loof de Heer, want Hij is goed,

Eeuwig duurt zijn trouw. (vers 1)

Gezegend wie komt in de naam van de Heer. (vers 26)

En Psalm 73: 23, 24:

Maar nu weet ik mij altijd bij U,

U houdt mij aan de hand

En leidt mij volgens uw plan.

Dan neemt u mij weg, met eer bekleed.

 

Jezus nadert Jeruzalem. Zijn weg zal voeren naar het kruis en zijn dood, maar ook naar zijn opstanding en leven in het eeuwige Licht. De ezel staat als lastdier voor eenvoud, niet voor macht en status. Zoals Jezus in de woestijn zich niet liet verleiden tot machtsvertoon, zo blijft hij ook nu, zittend op dit eenvoudige dier, bij de bron van Licht.

 

Rood is de kleur van Palmzondag. In de schikking ziet u palmblad of buxus als verwijzing naar de rechtvaardige. Bij het paars ziet u ook rood als de kleur van het hart, de geest en het bloed.

Het is tevens de kleur van de liefde van de mensen die met hun mantels een rode loper voor Jezus uitleggen.

 

Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Hosanna in de hoge!

 

Gooi nu maar opgetogen

de mantels op de grond:

Wij maken erebogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale thema: Verbond en trouw

 

Eenzaam en verraden            Goede vrijdag 30 maart 2018

 

In de schikking een enkele roos in een hoge vaas met op de rand een doornenkroon.

 

Nieuwe liedboek Psalm 22a:

 

Mijn God, roep ik overdag, en Gij zwijgt,

Ik roep het ’s nachts en Gij laat mij maar roepen.

 

Onze vaderen hadden vertrouwen in U,

Vertrouwen en Gij zijt hun redding geweest.

 

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

 

Zij riepen om U en Gij waart hun uitkomst,

En nooit hebt Gij dat vertrouwen beschaamd.

 

Ik ben geen mens meer, ik ben een worm,

Gehoond door de mensen, veracht door de buurt.

 

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

 

Ik ben bespottelijk in aller ogen,

Iedereen lacht me hoofdschuddend uit:

 

“Hij zocht het bij God, laat die hem dan redden,

Laat God hem bevrijden, die houdt toch van hem?”

 

God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?

 

Centrale thema: Verbond en trouw

 

Gods Glorie                                        Pasen 1 april 2018

 

Jesaja 25:8-9

“Voor altijd doet hij de dood teniet,

God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht,

De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg.

  • De Heer heeft gesproken.

Op die dag zal men zeggen: “Hij is onze God!”

Hij was onze hoop: hij zou ons redden.

Hij is de Heer, hij is onze hoop.

Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!”

 

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwamen Maria uit Magdala en de andere Maria naar het graf. Een steen voor het graf die weggerold is, de linnen doek in het lege graf. Aan de leerlingen vertellen ze dat ze de Heer hebben gezien. (Johannes 20)

 

Paulus vertelt in Colossenzen 3 dat wanneer we met Christus uit de dood zijn opgewekt moeten streven naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet wat op de aarde is.

 

De woestijn is veranderd in een bloeiende tuin. Een tuin die herinnering oproept aan de graftuin, maar ook aan het paradijs.

De boog van Gods trouw staat nog altijd.

 

Halleluja!

Ontwaak ik, nog ben ik bij U,

Uw hand draagt mij door de nacht.

Halleluja!

 

(Nieuwe Liedboek 614)