Op deze pagina willen we uitleg geven over de kerkdiensten. De kerkdiensten zijn elke zondag om 10.00u en 17.00u. We nemen de tijd om God en elkaar te ontmoeten, met zingen, gebed en onderwijs uit de Bijbel.

De morgendiensten vinden plaats in ons eigen gebouw en beginnen om 10.00 uur. De middagdiensten vinden afwisselend plaats in ons gebouw en in de Herengrachtkerk, we hebben dan gezamenlijke diensten, we beginnen dan om 17.00 uur.  De diensten en hun locatie zijn hier terug te vinden.
Op de muur wordt de volgorde van alle onderdelen (de “liturgie”) van de dienst met een beamer geprojecteerd.

De dominee is degene die alles leidt en die de preek houdt. Verschillende onderdelen komen elke dienst terug, hieronder vind je daar een toelichting bij:

Zingen
In de kerk zingen we psalmen en gezangen uit het “Liedboek voor de Kerken” en met enige regelmaat ook liederen uit andere bundels. Alle liedteksten die we zingen worden geprojecteerd op de muur. De meeste liederen worden begeleid met het orgel, soms ook met de piano.

Preek
In elke kerkdienst wordt een stukje uit de Bijbel gelezen. We gebruiken de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. De preek is ervoor bedoeld om uit te leggen wat we gelezen hebben.

Bidden
Bidden is praten met God. In een kerkdienst doen we dit ten minste twee keer. Voor de preek vragen we God of Hij erbij wil zijn en of Hij ons wil laten begrijpen wat we lezen in de Bijbel. Na de preek danken we Hem voor het samenzijn en voor wat we hebben gehoord. In het dankgebed denken we ook aan mensen uit de kerk die in blijde of moeilijke situaties zitten. De meeste mensen sluiten tijdens het bidden hun ogen en doen hun handen bij elkaar. Dit is een gewoonte die ervoor zorgt dat je geen last hebt van afleiding.

Viering van het Heilig Avondmaal
Ongeveer zes keer per jaren vieren we in de kerk het Heilig Avondmaal. Door het eten van een stukje brood en het drinken van wat wijn, denken we eraan dat Jezus Christus voor ons gestorven is. Gasten die het Avondmaal mee willen vieren zijn welkom, wanneer zij Jezus liefhebben en wanneer zij in hun eigen kerk ook toegang hebben tot het Avondmaal. Deze gasten wordt gevraagd om voor of na de dienst even kennis te maken met de kerkenraad.

ha

Kinderkring
Tijdens de kerkdienst voor je ouders is er een club waar we zingen, naar verhalen luisteren en knutselen. Groep 1 t/m 7. Voor kinderen tot 4 jaar is er oppas aanwezig.

Ontmoeting
Na afloop van elke eerste ochtenddienst van de maand drinken we met elkaar koffie en is er nog meer tijd voor een gesprek (11.15u).

Ben je na het zien en lezen van de website benieuwd geworden naar onze geloofsgemeenschap en zou je via de mail iets willen vragen, dan kun je hier klikken.

Wij zien naar jou uit en we zouden het heel fijn vinden om een praatje met je te maken!