Fijn dat u uw bijdrage wilt leveren!

We zijn voor de digitale collectes in de overgang naar de Scipio app.

Bent u lid van de Opstandingskerk of de Herengrachtkerk en heeft u de Scipio app? Dan kunt u het beste betalen via de collectemodule in de app. (CGK Collecte in de menubalk) Uitleg.
Bent u wel lid, maar heeft u de app nog niet? De scriba of een diaken kan u daar zeker mee helpen.

Gasten kunnen betalen via deze link: Scipio collecte.

Liever handmatig overmaken? Dat kan via een van de volgende rekeningnummers:

IBAN-nummer t.n.v. t.b.v.
NL54 INGB 0000 6303 24 CGK Leiden VVB & fiches
NL71 INGB 0005 5975 82 CGK Leiden algemeen kerk & kerkelijke kassen
NL36 INGB 0000 4932 96 OMF o.v.v. L13117R en uw eigen postcode en huisnummer (i.v.m. privacy geen namen noemen)
NL71 INGB 0005 5975 82 CGK Leiden o.v.v. Zendingscommissie
NL35 INGB 0000 3838 01 óf

NL40 INGB 0653 8889 10

Diaconie CGK Leiden diaconie