Klik hier voor de online kinderpagina.

Er zijn diverse activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen: voor kinderen crèche en kinderkring, voor jongeren catechisatie, jeugdclubs en JV en voor senioren speciale middagen en een uitje. Hieronder staat per item meer informatie:

Crèche
Elke zondag is er tijdens de morgen- en middagdienst voor kinderen tot 4 jaar crèche in een daarvoor bedoelde ruimte in de kerk. Er wordt opgepast door twee volwassenen (’s middags één), aangevuld met één of meer tieners uit de gemeente. Ook kinderen van gasten zijn uiteraard van harte welkom. Geef uw kind een schone luier mee en een tuitbeker indien nodig. Voor limonade en een koekje wordt gezorgd. Tijdens de schoolvakanties is er tijdens de middagdienst geen oppas.
creche

Kinderkring

Elke zondag is er tijdens de morgendienst kinderkring, bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Na het eerste gebed verlaten de kinderen en de leiding de kerkzaal en gaan naar de zalen boven in het kerkgebouw. Na het dankgebed komen ze weer terug in de dienst. De kinderkring heeft drie groepen:

  • Groep 1: kinderen die in groep 1,2 of 3 van de basisschool zitten
  • Groep 2: kinderen die in groep 4 of 5 van de basisschool zitten
  • Groep 3: kinderen die in groep 6 of 7 van de basisschool zitten

kinderkring

Elke (ongeveer) maand wordt een nieuwe lied aangeleerd, dat dan de eerste keer aan de gemeente voorgezongen wordt. De andere zondagen zingen we dit kinderlied met de hele gemeente.
Ook is er een maandpsalm. Deze psalm wordt de hele maand in de morgendiensten gezongen.
Voor de kinderkring wordt materiaal van “Vertel het maar” gebruikt. Rond feestdagen als Kerst en Pasen zijn er vaak projecten waarbij ook de gemeente betrokken wordt. Tenslotte is de kinderkring betrokken bij een adoptiekind in het buitenland, voor wie elke week geld ingezameld wordt.

 

Catechisatie

Op maandag en dinsdag wordt er in de kerk catechisatie gegeven. Catechisatie is de naam voor een bijeenkomst van tieners waarin het vooral gaat om onderwijs. Er wordt geleerd wat we in onze kerk geloven. Dat gebeurt in de eerste plaats aan de hand van de Bijbel, in de tweede plaats wordt gebruik gemaakt van een lesmethode. De catechisaties worden verzorgd door een aantal leden uit de gemeente en door de dominee.
Tijdens de belijdeniscatechisatie wordt men voorbereid op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Dit wil zeggen dat degenen die deze catechisatie volgen graag in de kerk (= in het openbaar) willen uitspreken dat ze geloven in God en in wat er in de Bijbel staat. Deze catechisatie kan gevolgd worden door mensen van jong tot oud.
Persoonlijke ervaringen catechisanten:

  • ,,Eigenlijk heb ik best veel geleerd in een heel seizoen’’.
  • ,,Sommige lessen zijn wel leerzaam’’.
  • ,,Soms is het wel saai, het verschilt per onderwerp’’.
  • ,,Bij sommige stukken ga je wel anders lezen’’.
  • ,,De catechisatie vond ik dit jaar erg leuk en leerzaam.
  • ,,We hebben veel actuele onderwerpen besproken en meningen uitgewisseld. Het was leuk en gezellig om met leeftijdsgenoten over het geloof te praten en hier heb ik veel van geleerd. Samengevat: het was een geslaagd catechisatiejaar!’’

De actuele tijden van alle catechisatiegroepen van het seizoen vind je via de nieuwsberichten.

Jeugdclub ‘De Oase’

Tieners van jeugdclub Oase komen één keer in de twee weken op vrijdagavond bij elkaar in de kerk. De club is ervoor bedoeld om met elkaar te praten over allerlei onderwerpen die met geloven te maken hebben. Voorbeelden van dit soort onderwerpen zijn: muziek, omgaan met vrienden, relatie met God, etcetera. Daarnaast wil de jeugdclub een plaats zijn waar tieners elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. Er is dan ook altijd ruimte voor een spel.

oase

JV Blurp#

Jongeren van 16 jaar en ouder zijn welkom op de jeugdvereniging #BLURP. #BLURP wordt gevormd door jongeren uit onze kerk en jongeren uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV). De JV komt één keer in de twee weken op vrijdagavond bij elkaar. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in onze kerk en in het kerkgebouw van de GKV aan de Herengracht.
Tijdens de avond wordt er met elkaar gegeten, gezongen en gesproken over een bijbels thema.
De JV maakt ook deel uit van ‘De Ring Den Haag’. De Ring organiseert elk jaar een aantal activiteiten voor jeugdverenigingen van Christelijke Gereformeerde Kerken in de omgeving van Den Haag. Te denken valt aan het bezoeken van één van de kerken waarbij de jongeren na afloop van de dienst de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten en door te praten over de dienst of aan een gezamenlijk weekend weg.

Jeugdweekend

Elk jaar wordt in het eerste weekend van de herfstvakantie het jeugdweekend georganiseerd. Dit weekend is bedoeld voor alle jeugd vanaf twaalf jaar. Er wordt overnacht op een altijd weer verrassende locatie ergens in het midden van het land. Belangrijk is de ontmoeting met elkaar!
Sport- en spelactiviteiten vullen daarom een groot deel van het weekend. Daarnaast wordt er samen bijbelstudie gedaan, er wordt gezongen en op zondag gaat de groep naar een kerk in de buurt van de locatie.

jvweekend jvw2

Seniorenmiddagen
Vier keer per jaar organiseert de seniorencommissie een bijeenkomst voor de ouderen van de gemeente. Daarbij worden ook de senioren uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is er vrijwel altijd een spreker die een bepaald onderwerp behandelt. Voorbeelden van onderwerpen: Gebruiksvoorwerpen van vroeger, Voordracht over Annie M.G. Schmidt, Schilderijen uit de Bijbel van Rembrandt. Elk jaar wordt er op weg naar het kerstfeest een adventsviering gehouden. Tijdens de bijeenkomsten is er veel ruimte voor ontmoeting.

Persoonlijke ervaring seniorenmiddag
,,De sfeer was bijzonder goed en de presentatie was inspirerend. Alle lof voor de organisatie. Ter afsluiting was er een voortreffelijke maaltijd. Wat gezellig was de hal. Wat een mooie liturgie. Wat was het pianospel mooi en ook de meditatie en de samenzang. Wat een heerlijk warm buffet. Veel dank aan de commissie en de helpende handen.’’

Seniorenuitje (samen met de GKV)

Jaarlijks in de maand september organiseert de seniorencommissie een uitje. De bestemming is altijd een verrassing: van een vlindertuin in een orchideeënkwekerij tot een bezoek aan een oude stad. Ontmoeting en ontspanning zijn typerend voor dit uitstapje.

“Telkens weer verrassend die ‘seniorenkring’. Drie maal per jaar een middag met een actueel onderwerp; een spreker of een spelmiddag; een Kerstviering met daaraan verbonden een gezamenlijke maaltijd; de viering tussen Pasen en Pinksteren met eveneens een maaltijd.  Het hoogtepunt voor velen ‘het dagje uit’ begin september. Als de senioren van de GKV meedoen, valt het op, dat we hoe langer hoe vaker ‘door elkaar zitten’ en zodoende elkaar leren kennen. De bedankjes aan het eind van het samenzijn aan de seniorencommissie zijn dan ook van harte gemeend!”

 naar-haarlem-001_2