Diaconie

Het kan zijn dat u hulp nodig hebt. Nood heeft vandaag veel gezichten. De kerkelijke gemeente kan diaconaal helpen door elke maand geld in te zamelen voor een goed doel. Ook kan de gemeente diaconaal helpen door daadwerkelijk hulp te bieden en aandacht te geven aan zwakken, zieken, eenzamen en armen. Diaconale hulp is naar binnen en naar buiten gericht en heeft betrekking op financiële en andere nood. De diakenen stimuleren en helpen de gemeente bij haar diaconale taak. Een voorbeeld van het verlenen van praktische hulp is het inzamelen van gebruikte kleding. Een kledingcommissie binnen onze gemeente verzamelt en sorteert de ingebrachte kleding en maakt de kleding klaar voor de Stichting Dorcas. Deze Stichting richt zich (onder andere) op de allerarmsten in (Zuid)Oost-Europa.

Pastoraal contact

Het kan zijn dat vragen over het geloof u bezig houden. U kunt dan contact zoeken met de predikant of de ouderlingen van de gemeente. Zij zijn ook verantwoordelijk voor visie en beleid, voor organisatie en goede voortgang van het pastoraat. Zij stimuleren en motiveren gemeenteleden tot pastorale activiteiten als omzien naar de ander, het voeren van geloofsgesprekken en het samen ontdekken van de inhoud van de Bijbel.

Wijkteams

In elke wijk van onze gemeente is een wijkteam aangesteld. Dit team bestaat uit een ouderling, een diaken en één of meer wijkbezoekers. Samen dragen ze de zorg voor het wel en wee in de wijk.

U kunt contact opnemen via de contactpagina.