Naast de kerkdiensten voor iedereen, zijn er in de avonden door de week gedurende het hele seizoen verschillende activiteiten voor alle leeftijden, zoals Bijbelkringen, wijkavonden en toerustingsavonden. Hieronder staat per activiteit meer uitleg.

Bijbelkringen

Het verloop kan als volgt zijn: De avond wordt geopend met gebed, het zingen van liederen en er wordt een (korte) overdenking uit de Bijbel verzorgd. Aan de hand van het gedeelte dat behandeld is worden er vragen in gespreksvorm besproken. De vragen hebben betrekking op ons persoonlijk geloofsleven. Aan het eind van de avond wordt er gezamenlijk gebeden. Het zijn leerzame, opbouwende en gezellige avonden.
In onze gemeente zijn verschillende Bijbelgesprekskringen aanwezig. De kringen verschillen in opzet, soms beginnen ze met een gezamenlijk maaltijd, soms gebruiken ze een boekje. Ook de samenstelling van leeftijd verschilt.
De bijeenkomsten zijn eenvoudig van opzet. Stukje lezen uit de bijbel, gedachtewisseling en gezamenlijke voorbede en zingen met elkaar

Voorbeelden van ervaringen:
  • “….Tijdens een bijbelstudieavond leer je de bijbel en elkaar op een andere en ontspannen manier kennen….”
  • “…Doordeweeks heb ik vaak weinig tijd om met de bijbel bezig te zijn. Door deze kring blijf ik er toch mee bezig…”
  • “…Ik vind het leuk om met een groep van de gemeente en met behulp van een boekje een bijbelboek helemaal door te nemen…”

De Bijbelkringen zijn niet aan leeftijd gebonden en themakeuze, opzet van de avond, frequentie en grootte van de groep verschilt onderling.

Wijkavonden

Alle leden van onze kerk zijn ingedeeld in één van de ‘wijken’. De postcode van het thuisadres bepaalt tot welke wijk men behoort. Een aantal keer per jaar worden er wijkavonden georganiseerd. Dit gebeurt altijd bij één van de leden of gezinnen thuis. De wijkavonden zijn ervoor bedoeld om elkaar in een kleiner verband te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over de Bijbel of thema’s die met geloof en christen-zijn te maken hebben. De kerkenraad kan aan het begin van het seizoen een thema aangeven. Alle wijken buigen zich dan over hetzelfde onderwerp. En dat verbindt iedereen weer met elkaar!

Persoonlijke ervaring: Gert-Jan Broer: “Het leuke aan de wijkavonden is dat je elkaar in een andere en intiemere setting ontmoet. Een volle kerk is inspirerend, maar het is ook goed om in een klein verband wat intensiever met elkaar op te trekken. Je merkt dat het gesprek dan al snel over de kleine en de grote dingen van het leven gaat. Er is geen vast programma, maar in de regel bespreken wij aan de hand van een artikel of bijdrage van één van de leden een maatschappelijk of bijbels onderwerp wat ons raakt. Soms bereid iemand zelf een spel voor. Aan het einde van de avond bespreken we altijd even hoe het met leden van onze wijk gaat en sturen we een kaartje naar de zieke leden van de wijk. Wijkavonden zijn een prima manier om met elkaar verbonden te blijven!”

Toerustingsavonden

Stel dat je kinderen niet meer naar de kerk gaan…
Waarom bestaat er een liturgie?
Wat te denken van het bijbelboek Job?

Zomaar wat vragen die kunnen leven bij christenen. Een kerkdienst is niet altijd geschikt om dit soort vragen te behandelen. Daarom worden er in onze kerk elk seizoen verschillende toerustingsavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden staat een bepaald (Bijbels) thema centraal. Een spreker van binnen of buiten de gemeente behandelt het thema, waarna er ruimte is voor het stellen van vragen of het aangaan van een opbouwende discussie.

De avonden worden voorbereid door de Commissie Vorming en Toerusting. Opgave van tevoren wordt op prijs gesteld. Zie voor het programma de gemeenteagenda.

Reacties van mensen die de toerustingsavonden hebben bezocht:

  • Drie avonden praten over Job, dat lijkt weinig en dat is het ook. Maar wel drie waardevolle avonden waarin we met elkaar een tipje van de sluier hebben opgelicht. Het is moeilijk voor te stellen, maar het is enorm verdiepend om te ontdekken dat het antwoord waar naar je op zoek bent er niet blijkt te zijn en dat dat het eigenlijke antwoord is op de vraag: waartoe dient het lijden?
  • Zullen we als “senioren” naar de toerustingsavonden gaan? Zijn we niet té oud? Vast niet!! Want ook als senioren kunnen we nog veel bijleren en discussiëren. Desnoods alleen maar luisteren! Dus……? Altijd doen!!
  • Op de toerustingsavonden ging het dit keer over het boek Job. Wat ik erg interessant vond is dat ik meer aan de weet ben gekomen over de structuur en indeling van het boek Job. Wel had ik iets meer diepgang verwacht en daarmee bedoel ik vooral de betekenis van het boek Job naar de hedendaagse tijd.