Klik hier om de online kerkdienst te volgen. 

 

Elke zondag is er om 10.00 en 17.00 een kerkdienst. De morgendienst is in ons eigen kerkgebouw, de middagdienst afwisselend in ons kerkgebouw en de Herengrachtkerk.

Iedereen is van harte welkom tijdens de diensten, aanmelden is niet nodig. In de kerkdiensten geven we tijd aan God door onder andere samen te zingen, te bidden en te luisteren naar een preek. Op de muur wordt de volgorde van alle onderdelen (de “liturgie”) van de dienst met een beamer geprojecteerd, en dit geldt ook voor alle teksten van de liederen die we zingen.

Het rooster van de voorgangers is beschikbaar op kerktijden.nl.  

De diensten zijn ook thuis mee te beleven via www.cgkleiden.nl/streaming of via Kerkdienstgemist.nl

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas. Voor kinderen van 4 tot 11 jaar is er in de morgendienst de kinderkring. Deze kinderen maken het eerste en het laatste deel van de kerkdienst mee. Op de liturgie staat aangegeven wanneer de kinderen weggaan en wanneer ze terugkomen in de kerkzaal. Op de kinderkring luisteren de kinderen naar een verhaal uit de Bijbel en maken ze hier een werkje bij. De oudere kinderen hebben meestal een gesprek naar aanleiding van een stukje uit de Bijbel.

Er is bij bepaalde diensten een leesrooster of een samenvatting. Deze zijn hier terug te vinden.

Sommige middagdiensten zijn gezamenlijk met de Herengrachtkerk (Gereformeerde Kerk vrijgemaakt) in Leiden. Deze vinden afwisselend in het gebouw van ons en het gebouw van de Herengrachtkerk plaats. De “logica” hiervan is hier te vinden.