Bloemschikking startzondag

Startzondag 2017 Lees je bijbel nog een keer.     n.a.v. Jer.36

Koning Jojakim weigert Gods profetieën serieus te nemen. Als Jeremia ze op een boekrol laat opschrijven door zijn secretaris Baruch, verbrandt de koning die. Weg ermee! En weg met Gods woorden! Maar zo eenvoudig komt hij niet van de HEER af. Jeremia laat een nieuwe boekrol maken. Vroeg of laat komt die de koning onder ogen.

Ook vandaag denken mensen dat ze Gods woorden kunnen wegwerken door er geen aandacht aan te besteden. God zwijgt echter niet. Uit liefde blijft Hij proberen mensen te bereiken, omdat zijn woorden belangrijk zijn. God wil niets liever dan ons terugwinnen voor Hem.

In de schikking een kleurig boeket dat de gemeente verbeeldt. Daarnaast twee open bijbels. Die verwijzen naar de twee rollen die Jeremia liet maken. En als wij soms ook geen zin hebben in God en zijn woord, dan blijft God aandringen: de bijbel ligt open.

Het volgende gedicht zegt het zo:

Het is genoeg, het Woord des Heren,

genoeg om in Gods weg te gaan,

genoeg om ons Gods wil te leren,

en Gods gedachten te verstaan.

 

Genoeg de goede weg te kiezen

in ’t diepe duister op de aard

en ’t zicht op Hem niet te verliezen

die voor ons bidt en ons bewaart.

 

Het is genoeg om troost te geven

als alles hier verloren lijkt,

troost die genoeg is voor dit leven,

maar verder, over ’t graf heen reikt.

 

Het is genoeg om God te danken

voor zegen hier, en straks bij Hem.

Genoeg voor zang met blijde klanken

als antwoord op Gods Woord, Gods stem.

 

J.Ph. Buddingh