Bloemschikking Kerst 2017

Kerst 25 dec.2017

Grenzeloos

De begrenzing van het venster wordt vandaag doorbroken, het venster ligt nu plat. God doorbreekt onze grenzen: binnen en buiten worden een. Grenzeloos is de relatie met de tijd: een cirkel van wintergroen op een witte ondergrond. Teken van vrede. Een cirkel heeft geen begin of einde. Een grote kaars steekt er boven uit. Daar waar het licht op aarde schijnt, daar waar het woord tot leven komt, komen mensen tot bloei. Komt de schepping tot bloei.

Lied 136 uit Tussentijds verwoordt het zo:

In de duisternis verwachten wij, het licht dat komen zal

Hem, die in de nacht der nachten, wordt geboren in een stal.

Onze hunkerende ogen blijven op een doel gericht:

Op de opgang uit de hoge, de verschijning van het licht,

op de wereldwijde vrede, als Hij werkelijk komen zal.

Te beginnen in het heden, te beginnen in de stal.

Want een kind is ons gegeven, want een Zoon staat ons terzij,

op zijn lippen eeuwig leven, op zijn schouders heerschappij.

Op zijn wonderlijke namen: Vader, Raadsman, Vredevorst,

is ons antwoord: ja en amen, daar ons hart naar vrede dorst.

Alle namen die we noemen, stralen in volmaakte pracht

als een tuin vol voorjaarsbloemen, als de sterren in de nacht.