Bloemschikking pinksteren

Pinksteren 2017
In de schikking worden allerlei kanten van het pinksterfeest belicht.
Het is een feest om te ontdekken hoe God ons leven draagt. Hoe zijn hand, vaak op een verborgen manier, in ons leven aanwezig is.

Een blad in de vorm van een hand draagt de schikking.
We zien in de witte bolvormige bloemen de Heilige Geest verbeeld,

die ons laat weten dat wij veilig zijn.

Klimop gaat door heel de schikking heen als uitleg hoe Gods trouw juist op onverwachte momenten daar is.
De rode bloemen vertellen van de kleur van Pinksteren
en de bloemen bovenaan zijn een verwijzing
naar de vlammende tongen van vuur.

Heer: U die de Goede bent, vragen wij:

giet ons vol heilige Geest.

Zijn wijsheid immers schiep ons,

zijn toezicht richt ons.

 

Heer: onze Heer Jezus Christus heeft vuur op de aarde gebracht,

Hij wilde een stevige brand.

Wij vragen U:

zet ons in vuur en vlam.

 

Heer: laten uw heilige dingen ons goddelijk vurig maken,

dan zijn we dubbel blij:

dat we ze mogen doen

en dat ze ons iets doen.

 

Sytze de Vries