Welkom op de pagina van ons koor Zamer.
Dat spreek je uit als Tsamier en betekent: gezang/muziek maken.

We zijn een groeiend gemengd koor met leden van de Marekerk, Herengrachtkerk en Opstandingskerk. Eens per 14 dagen oefent het koor op dinsdagavond om 20.00 in de Opstandingskerk zodat ze met regelmaat hun medewerking kunnen verlenen aan de verschillende diensten.

Het koor is opgericht met als doel om gemeentezang te ondersteunen wanneer er onbekende liederen in verschillende erediensten worden gezongen. Het repertoire bestaat daarom veel uit Opwekking, Nieuwe liedboek, Sela en anderen.

Iedereen is welkom op het koor. Goed zingen is geen vereiste. Gods lof zingen wel.
We zijn op zoek naar nieuwe koorleden, komt u zingen?
Maar ook zijn we op zoek naar muzikanten, vooral een pianist.
Kom een keer kijken en/of mee oefenen of neem contact op met ons. Dat kan via muziek@cgkleiden.nl

De data van de kooravonden zijn terug te vinden in de agenda van de kerk.