Bloemschikking 40-dagentijd en Pasen 2017

Het thema: Gods krachtige Liefde

In deze veertig dagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit

de kracht van Gods Liefde. Gekozen is voor de berg als

symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de

berg de plaats van de ontmoeting met God. Een plaats van

kracht maar ook van stilte en verwondering. In de schikking is

de berg gevormd door drie schijven van een boomstam. De

jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de

kwetsbaarheid. Beide horen bij het leven vanuit Gods krachtige

liefde. Het paars van de verwachting en het jute als boetekleed.

 

5 maart – De verzoeking op de berg – Matt.4: 1-11

In de lezing van vandaag zien we Jezus die als Zoon van God

als mens wordt verzocht door de duivel. Maar met Gods kracht

weerstaat Hij de verleiding. Het symbool van de verleiding is de

gele gloriosa. Zij schittert boven de stenen en het zand van de

woestijn.

 

Jezus laat zich niet verleiden

door de glans en

de schittering die

Hem worden getoond.

Sterker dan alle machten

is de kracht van Gods Liefde.

Sta in die kracht.

 

 

12 maart – Wat een Koning! – Marc.11: 1-11

In deze veertig dagentijd zien we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit

de kracht van Gods Liefde. Gekozen is voor de berg als

symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de

berg de plaats van de ontmoeting met God. Een plaats van

kracht maar ook van stilte en verwondering. In de schikking is

de berg gevormd door drie schijven van een boomstam. De

jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de

kwetsbaarheid. Beide horen bij het leven vanuit Gods krachtige

liefde.

 

De intocht van Jezus in Jeruzalem gaat bergopwaarts. In de

schikking is een fel gekleurde doek zichtbaar die de

verschillende verwachtingen verbeeldt van de mensen die staan

te juichen langs de kant van de weg. De rode viooltjes staan

voor nederigheid, de zachte bolletjes mos voor zachte kracht.

Jezus rijdt Jeruzalem binnen:

niet hoog te paard

maar op een ezel,

Nederig,

Barmhartig,

Liefdevol.

Dat zijn de koninklijke

krachten.

Gods Kracht.

 

19 maart – Grote schoonmaak – Marc.11: 12-25

In de schikking is een berg gevormd door drie schijven van een

boomstam. De berg is in de Bijbel de plaats van de ontmoeting

met God. Een plaats van kracht maar ook van stilte en

verwondering.

De jaarringen van de boomschijven geven de groeikracht aan,

de scheuren de kwetsbaarheid. Beide horen bij het leven vanuit

Gods krachtige liefde. Jezus gaat zijn weg vanuit de kracht van

Gods Liefde.

Na de intocht gaat Jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen

die stille man op z’n ezel en deze man hier kan niet groter zijn.

Vanuit heilige verontwaardiging worden de handelaars de

tempel uit gezet.

Aan de ene kant van de schikking een veelkleurig boeket: de

felle woorden van Jezus.

Aan de ander kant witte tulpen. Die vertellen over de rust en het

gebed zoals het eigenlijk in de tempel hoort.

Jezus komt in

de tempel,

verworden tot rovershol.

Vol verontwaardiging

schreeuwt Hij het uit!

God zoekt ons op

met krachtige liefde,

Juist in de stilte.

 

26 maart – De Heer is in aantocht – Marc.13

Jezus is op de berg met zijn leerlingen en vertelt over de komst van het nieuwe koninkrijk. De berg wordt verbeeld door de boomschijven. Plaats van ontmoeting met God in stilte en verwondering.

Hij vertelt over de vijgenboom: de takken lopen al uit. Zo, zegt Jezus, weet je dat de zomer in aantocht is. Het einde van de dingen is nabij. Maar voordat het zover is moet eerst aan alle mensen het evangelie verkondigd worden. Hij gaat zijn weg vanuit de kracht van Gods Liefde.

Het roze schittert door het paars heen: Pasen komt eraan en ook de wederkomst is in zicht. In de schikking een Magnolia-tak die bijna gaat bloeien.

De komst van de Mensenzoon

onverwacht,

maar niet geruisloos.

Wondertekenen

zullen zichtbaar zijn.

Het Woord blijft krachtig.

 

2 april – Wat mag Jezus kosten? – Marc. 14: 1-11

In de schikking zien we drie schijven van een boomstam. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Beide horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.

Jezus gaat zijn weg vanuit de kracht van Gods Liefde. Geraakt door die grote liefde van God komt er een vrouw bij Jezus om Hem te zalven. In een albasten kruikje heeft ze kostbare nardusolie. Ze wil Hem graag eer bewijzen. Bij het kruikje zien we als teken van haar liefde rode rozen. Jezus wordt verbeeld door de witte bloem.

Jezus zalven

is geven

wat kostbaar is.

Eer bewijzen

aan de Allerhoogste,

Kracht van boven.

Palmzondag 9 april – Bitterzoet – Marc. 14: 12-31

De avond voor Pasen is de laatste avond samen van Jezus en zijn discipelen. Het zal bijzonder verlopen. Jezus laat Gods liefde zien door brood en wijn. De discipelen begrijpen het nog niet, maar Gods krachtige liefde wordt op Pasen volkomen duidelijk. Na de maaltijd gaan ze naar de Olijfberg.
Berg van stilte en ontmoeting met God; in de schikking verbeeld door de boomschijven met daarnaast brood en druiven.

Zie, hoe brood
en wijn,
tekenen van leven,
eeuwig heil
wordt gegeven.
Gods levensgeest
blaast kracht in.

11 april – n.a.v. Marc. 14: 38

In de schikking zijn tulpen en achillea verwerkt. Tulpen wijzen op het gebed vanwege de gevouwen bloemblaadjes. De achillea staat voor dapper en moedig. Dat moeten de discipelen zijn nu ze Jezus moeten bijstaan in zijn lijden. Ook zegt de achillea, net als Jezus: ik houd van je, ondanks alles. De schikking staat in een kringetje van klimop, teken van Gods eeuwige trouw.

Pasen 16 april – De steen is weg – Marc. 16: 3-4

In de graftuin is Gods krachtige liefde maximaal aanwezig. De steen is weg, het graf is leeg. Een witte schikking als getuige van het Licht. Wij mogen deelgenoot worden van de opgestane Heer. Zijn licht en liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht
breekt door het donker.
Licht raakt ons aan.
Kom, sta op,
De dood is overwonnen,
deel het leven,
sta in die Kracht.