Sinds september 2015 ben ik predikant van de gemeente van de Opstandingskerk. En ik ben dat graag om zo de gemeenteleden en de gasten in Gods naam te verzorgen. Dat klinkt gewichtig, en zo ervaar ik dat ook. Als predikant mag ik doorgeven wat ik zelf uit de Bijbel van God leerde én mag ik mensen ontmoeten in allerlei situaties van hun leven, tot heel intense en kwetsbare aan toe.

Ik beschouw het beide als een groot voorrecht. Om te beginnen dat ik zo namens God mag spreken en luisteren, tijd en ruimte krijg om veel bezig te zijn met wat God over zich heeft laten weten. Maar vervolgens ook dat ik daarmee dicht bij mensen mag komen.

Mijn werk cirkelt om het luisteren naar en doorgeven van het Woord van God, de Bijbel. Maar dat gebeurt op allerlei manieren. Gezamenlijk op zondag in de kerkdiensten, en vervolgens op regelmatige leermomenten met vooral jongere mensen zoals catechisaties en Bijbelcursus. Daarnaast zijn er allerlei ontmoetingen bij mensen thuis, bij vreugde en verdriet of ‘gewoon’ tussendoor, contacten met gasten in de kerk en met andere christenen in de stad en de omgeving.

Behalve deze meer directe ontmoetingen kent mijn werk ook meer bestuurlijke kanten. Zo ben ik lid van de kerkenraad die de verantwoordelijkheid heeft de gemeente te leiden en heb ik taken in het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarbij wij als gemeente horen. Mijn belangrijkste bovenplaatselijke taak is het werk dat ik doe als lid het deputaatschap kerkorde en kerkrecht (https://cgk.nl/binnen-de-kerk/deputaatschappen/kerkorde-en-kerkrecht/).

Ik weet me gezegend en bevoorrecht, dat ik als volgeling van Jezus Christus door God aanvaard ben als zijn kind en Hem als predikant mag dienen. Ik herken het als mijn roeping om met de gemeente in de Opstandingskerk God te dienen, zijn evangelie (= goed nieuws) te delen en de mensen om ons heen daarmee bekend te maken.

Rob van der Toorn

predikant@cgkleiden.nl

071 2000 120 | 06 304 236 20

Wie wij zijnOver de CGK   |   Predikant   |   CvB   |    Kerkenraad    |  TFC