ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

De volgende ANBI-gegevens zijn van toepassing op de CGK Leiden:

RSIN NUMMER: 002527510
KVK NUMMER: 09197249

Klik hier om het laatste ANBI-document van de CGK Leiden te openen, boekjaar 2020.
Klik hier voor het ANBI-document over 2019.

Eveneens kunt u zowel de ANBI-status van de CGK Leiden als andere kerken binnen de CGK op de landelijke CGK website terugvinden.

anbi-logo