De Commissie van Beheer (CvB) houdt zich bezig met de meer zakelijke kant van het ‘gemeente-zijn’. Zij beheert en onderhoudt de gebouwen (kerk en predikantswoning) en zij beheert de financiën van de kerk. De CvB heeft zes leden: een voorzitter, een secretaris, een kerkmeester (beheert het kerkgebouw), een penningmeester, een technicus (verricht alle onderhoudswerkzaamheden of laat deze verrichten) en een penningmeester van de collectefiches en de Vaste Vrijwillige Bijdrage. Deze leden worden door de kerkenraad benoemd voor een periode van vier jaar. In principe kunt u met alle vragen – gerelateerd aan
het kerkgebouw en de financiën van de kerk – bij de voorzitter of secretaris terecht. Zij zullen u van advies voorzien of verwijzen naar het meest terzake kundige commissielid. De CvB is bereikbaar via de contactpagina. De CvB stelt zich ten doel om de (zakelijke) randvoorwaarden voor het ‘gemeente-zijn’ te optimaliseren. Vaak lukt dit, soms ook niet. De kerkenraad organiseert elk voorjaar een jaarvergadering waarin het afgelopen gemeentejaar wordt besproken. De CvB verzorgt hiervoor een jaarverslag en begroting, waarin onder andere verslagen van alle commissies en verenigingen zijn opgenomen.

VVB:
Het grootste deel van de financiële middelen voor onze kerk wordt opgebracht via de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Dit is een bedrag dat leden van de gemeente naar vermogen aan de kerk afdragen.

Verhuur:
Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om ruimte(s) in ons kerkgebouw te huren. Neemt u voor de mogelijkheden en de kosten contact op met de CvB.

Wie wij zijnOver de CGK   |   Predikant   |   CvB   |    Kerkenraad    |  TFC