Bloemschikkingen 2016

Bloemschikkingen

In onze gemeente zijn een aantal leden actief met liturgisch bloemschikken.
De bloemschikkingen hebben een speciale betekenis. Liturgisch bloemschikken is een manier om met behulp van een bloemstuk en de daarin gebruikte materialen iets liturgisch uit te beelden. De woorden die in de Bijbel staan komen zo tot leven.

Hieronder foto’s van de (meeste) bloemschikkingen van 2016.

40 dagen tijd

In de schikkingen van deze periode leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar De Ander, naar God. Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt komt niet verder. Er is niet alleen beweging van de mens naar de (A)ander, er is ook een beweging andersom: van God naar de mens.

Om die beweging vorm te geven is gekozen voor schoenen. Zij staan symbool voor het gaan op de weg van het leven. De kleur van de schoenen is wit: kleur van het licht, van steeds opnieuw beginnen, van zuiverheid.

In de lezingen zelf zit ook beweging: van de Olijfberg naar Jeruzalem, naar Golgotha en weer naar Jeruzalem.

Pinksteren

Rood is de kleur van Pinksteren, vuur en liefde.

In de schikking een vaas met rode vloeistof omringd met een krans van rode pepers. Daaruit komen gele en rode bloemen als teken van vuur.

Handeling 2: 3,4
“Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.”
 

Door de werking van de Geest kunnen de mensen de apostelen verstaan.

Ze gaan geïnspireerd de wereld in om het vuur van de Geest te verspreiden. Laten wij ook op weg gaan.

Dankdag

 

Laatste zondag kerkelijk jaar

In de schikking ziet u een spiegel waarin we de glans van de herinneringen zien. De kapotte stukken erop geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die ons dierbaar waren. In de spiegel zien we het licht dat niet dooft. De verschillende bloemen en kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer.

Er branden 7 kaarsjes één voor iedere naam die vandaag  wordt genoemd en een extra kaarsje voor hen die niet genoemd worden maar die we wel in ons hart dragen.

Advent

Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar een wereld van vrede en gerechtigheid, naar een wereld omgekeerd. In de bijbel vertellen profeten hierover visioenen vol hoop en vrede.

De spiegel is in de schikkingen een dragend symbool In de spiegel zie je wat op eerste gezicht verborgen is. De achterkant van de schikkingen is alleen in de spiegel te zien. De spiegel bevat gebroken stukken, scherven zijn onlosmakelijk verbonden met het leven. iedere zondag zal er een gebroken stuk minder zijn er wordt steeds meer zichtbaar van de droom van vrede.

Op deze eerst adventszondag zien we hoe Jesaja een visioen heeft van vrede en gerechtigheid in een wereld waar dat ver te zoeken is. Daarin staat hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien. Waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar visioenen werkelijkheid worden, bloeit de aarde.

In de bijbel kunnen we lezen dat Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Een zichtbaar teken is de doop  gesymboliseerd door het water en de schelp. Johannes  waarschuwing dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt zien we ook terug in de schikking. In de spiegel is een scherf minder te zien. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.

In het boek Jesaja lezen we over de woestijn die zal bloeien. In de schikking ziet u dat het licht van Gods koninkrijk al door komt. Er is water dat leven geeft en midden tussen de stenen van de woestijn. Zien we de lelie bloeien. We zien het al is het maar voor even. Opnieuw is er een scherf minder op de spiegel te zien.

In Jesaja lezen we dat koning Achaz van de profeet te horen krijgt over de geboorte van een kind, dat Immanuel zal heten. In Mattheus lezen we dat de droom van Jozef over zijn leven met Maria in duizend stukjes uiteenvalt, dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op andere gedachten in de spiegel ziet u dat verbeeld door de rozen die alleen in de spiegel te zien zijn. Ook vandaag is er een scherf minder te zien.

Kerst

Vandaag op deze feestelijke kerstdag vieren we voluit dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door.
In de spiegel zien we nog één stukje gebroken glas; de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en vergezichten zien.
Dromen van vrede de wereld omgekeerd.
Kind ons geboren Immanuël
Goede God, Wij danken U dat wij in Jezus het visioen van de wereld omgekeerd kunnen herkennen, heelheid te midden van alle gebrokenheid.