Laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag 24 november 2019

Laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, 24 november 2019

In het midden van de schikking zien we het kruis, waarbij we denken aan wie in Christus zijn gestorven, maar ook aan het lijden en de opstanding van Jezus.

De witte bloemen symboliseren waarheid en zuiverheid. De kaarsen verwijzen naar Christus, het licht van de wereld. Een kaars voor iedere naam die wordt genoemd en een kaars voor degene die niet wordt genoemd maar wiens naam we in ons hart dragen.

Klimop is altijd groen en verbeeldt Gods trouw in elk seizoen van het mensenleven.

De witten bloemen zijn in verbinding met het kruis als teken van de band met God.

Een band die blijft

want Christus schrijft

de dagen van ons leven

tot Gods verhaal

in nieuwe taal,

zo liefderijk gegeven.

 

In zijn licht

gedenken we jou,

gedenken we allen

die we uit het oog

maar niet uit het hart

verloren hebben.

 

We zien uit naar hét Licht

dat ons verbindt,

al onze levensdagen.