Bloemschikking bij de overstapdienst

Vandaag nemen vijf kinderen afscheid van de kinderkring en gaan op weg naar de volwassenheid. In de schikking zie je een ronde schaal, een cirkel. Geen begin en geen eind, God is er altijd. Klimop staat voor Gods trouw, wit gipskruid verbeeldt de gemeente en in het midden staan vijf...

Lees verder

Belijdenisdienst 2024

Belijdenis 2024 – 26 mei 2024 Er is een wit kanselkleed vandaag: wit is de kleur van Christus, van reinheid en nieuw leven. In de schikking ziet u een V-vormige boomstronk met een opgaande lijn van witte bloemen en klimop. Aan de basis is gipskruid op het mos. Het Licht...

Lees verder

Pinksteren 2024

Pinksteren 2024   In Handelingen 2 vers 1 tot 4 lezen we;   De uitstorting van de Heilige Geest.   Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Er klonk een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde....

Lees verder

Bloemschikking Hemelvaartsdag 2024

Hemelvaart 2024    In Handelingen 1 en Lucas 24 wordt verteld over de Hemelvaart: Jezus zei tegen zijn discipelen: “Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn over heel de aarde.” En toen Hij dit gezegd had, zegende Hij hen en werd Hij...

Lees verder

Bloemschikkingen in de 40 dagen tijd tot en met Pasen

Thema 2024: Kiezen voor vertrouwen Deze veertigdagentijd sluiten de bloemschikkingen aan bij de verhalen van de kinderkring. We lezen dit jaar de oudste beschrijving over het leven van Jezus in het bijbelboek Marcus. Allerlei gebeurtenissen uit zijn leven. Het is de bedoeling dat wij goed kijken en luisteren. We kunnen...

Lees verder

Bloemschikkingen Adventsweken en Kerst

1ste Advent – 3 december – De Messias beloofd.                             Jes.8: 9-6 Het is Advent. We richten ons deze weken op de geboorte van Jezus. De hele wereld maakt zich op om Kerstfeest te vieren. We maken alles licht met heel veel lampjes. Want buiten is het donker; in de wereld...

Lees verder

Bloemschikking eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag  Er wordt vandaag (zondag 26 november) stilgestaan bij gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun naam staat geschreven in het gedenkboek en we noemen straks hun namen. We denken dan ook aan degenen die niet worden genoemd maar wel worden gemist. Daarbij wordt troost gevonden in de belofte...

Lees verder

Startzondag

Startzondag: start van een nieuw kerkelijke seizoen. Ga Je Mee? Er zijn weer een heleboel activiteiten en taken die wachten op leiding en deelnemers. De wegwijzers in de schikking laten het zien! Zit er ook voor u en jou iets bij om te doen? In de spiegel zien we onszelf:...

Lees verder

Bloemschikking afscheid kinderen kinderkring

Zondag 2 juli nemen 9 kinderen afscheid van de kinderkring. In de schikking ziet u 9 vaasjes, voor ieder kind één. In de vaasjes ziet u klimop, als teken van Gods trouw; en verschillende bloemen, iedereen is anders; daarboven een papieren vlinder. Eerst was de vlinder een rups en daarna...

Lees verder

Bloemschikkingen 40-dagentijd tot en met Pasen

Uit liefde voor jou! Dat is het thema van deze 40-dagentijd. Het zegt dat je voor iemand van betekenis wil zijn. Zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Vandaag de dag worden we daardoor geïnspireerd, vooral aan de...

Lees verder