Bloemschikking Week van Gebed

Schikking naar aanleiding van de week van gebed van 15 tot 22 januari 2017.

Dit jaar staat de week in het teken van verzoening.
De slogan ‘jouw hand, mijn glimlach’ brengt verzoening dichterbij.

In de schikking ziet u een rode boog met daarvoor een kruis.
Vanaf het kruis is door Christus, de verzoening naar de aarde toe gekomen gesymboliseerd door de boog.
U ziet ook vruchten in de schikking. Door die liefde van God, dragen pogingen om elkaar te bereiken vrucht.

Het volgende gedicht van Jaap Zijlstra verwoordt het zo:

Geprezen zijt Gij, o God
die eeuwig leeft.
Hoe wonderlijk
dat Gij uw handen
naar ons uitstrekt.

O Gij, die liefde zijt,
help ons om liefde te bewijzen
aan de ander.
Dank U voor al wat leeft
de vissen her en der,
de vogels wijd en zijd.

Wees met de wereld, Heer,
die wij bewonen,
de aarde,
zo verbazend mooi gemaakt.
Help ons om goed te zijn
voor wat Gij hebt geschapen.