Gedachteniszondag 2021

Deze zondag gedenken we als gemeente van onze Heer Jezus Christus de mensen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen de namen van hen waarmee we verbonden waren. Voor allemaal een kaars. Er is een extra kaars voor diegene wiens naam niet wordt genoemd maar die we wel in ons hart dragen. In de schikking witte bloemen als teken van nieuw leven en opstanding. De oplopende hoogte van de boeketjes verwijst naar de verbinding tussen hemel en aarde en aarde en hemel. Groene klimop als teken van Gods trouw.

In verbondenheid met de Levende,
Die ons voorgaat in de nacht,
Die is, die was en zal zijn,
Die ons draagt in de palm van zijn hand,
staan we hier met ons verdriet.

In Zijn Licht gedenken we jou
en allen die we uit het oog
maar niet uit het hart verloren hebben.

Wij zullen naar Zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij Zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.
Liedboek 225: 5