Bloemschikking 20 November 2016 Zondag voleinding

20 November 2016 Zondag voleinding Gedenk de mens die sterft in het licht van de Levende. Zij zijn in liefde geborgen bij de Eeuwige. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen wij de namen één voor één van hen van wie wij afscheid moesten nemen van hen die...

Lees verder

Foto’s bloemschikking (voor 2015)

Bloemschikkingen In onze gemeente zijn een aantal leden actief met liturgisch bloemschikken. De bloemschikkingen hebben een speciale betekenis. Liturgisch bloemschikken is een manier om met behulp van een bloemstuk en de daarin gebruikte materialen iets liturgisch uit te beelden. De woorden die in de Bijbel staan komen zo tot leven....

Lees verder