Bloemschikkingen advent 2020 tot en met kerst

Eerste Advent 29 november 2020

Het Goede Leven: bloeien in Gods Licht.

Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn.

De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wieg heeft gestaan gedeeltelijk bepalend is voor je levenskansen maar dat het niet alles zegt. Het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht.

De basis van de schikkingen is een zelfgemaakte schaal bestaande uit driehoekjes van stukjes bamboe. Drie symboliseert God, ik en de ander.

De schaal staat op vier flessen: vier adventszondagen en vier windrichtingen.

De schaal staat voor de plek waar je geboren bent en waar je kunt groeien in Gods Licht.

Het is een open structuur zodat iedereen Gods Licht kan ervaren op de plek waar hij is.

Hoop

De eerste fles is bekleed met dennengroen. De groengrijze kleur stemt tot nadenken en het materiaal doet denken aan de traditie van Kerst.

In Marcus 13 gaat het over de vijgenboom: ‘Leer van de vijgenboom deze les.

Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de

komst van de nieuwe wereld’. De vijgentak staat voor het Goede Leven

dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst, maar ook nu al.

 

Ik open mijn ziel

en vul de schaal van mijn leven

met verwachting.

Hul mij in kleuren

en geuren van groene hoop.

Ontsteek het eerste licht,

dat daagt in het Oosten.

 

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar

in het teken van de vijgenboom:

nieuw leven breekt door,

kome wat komt.

 

 

Tweede Advent 6 december 2020

Het Goede Leven: bloeien in Gods Licht.

De basis van de schikkingen is een zelfgemaakte schaal bestaande uit driehoekjes van stukjes bamboe. Drie symboliseert God, ik en de ander.

De schaal staat op vier flessen: vier adventszondagen en vier windrichtingen.

De schaal staat voor de plek waar je geboren bent en waar je kunt groeien in Gods Licht.

Het is een open structuur zodat iedereen Gods Licht kan ervaren op de plek waar hij is.

Gerechtigheid

De tweede fles is bekleed met schors van de berk. De lichte kleur versterkt de symboliek van

rechtvaardigheid.

In 2 Petrus 3: 13 wordt er gesproken over de verwachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het

gebruiken van de witte berkenschors en de witte bloemen van de Helleborus. De bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal.

De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden.

 

Ik open mijn ziel

en vul de schaal van mijn leven

met verlangen.

Hul mij in kleuren

en geuren van feestelijk wit.

Ontsteek het tweede licht,

dat reikt naar het Westen.

 

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar

in het teken van de witte bloesem:

gerechtigheid breekt door,

hoe kronkelig ook de weg.

 

 

Derde Advent 13 december 2020

Het Goede Leven: bloeien in Gods Licht.

Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn.

De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wieg heeft gestaan gedeeltelijk bepalend is voor je levenskansen maar dat het niet alles zegt.

Het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht.

Toekomst

De derde fles is bekleed met plaatmos. Het groen doet denken aan een goede toekomst.

In Johannes 3: 22-30 wordt er gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Het groene mos doet denken aan groei en groen is de kleur van het Goede Leven. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders. De weg wordt voorgesteld door de rij dennenappels, het nieuwe leven door de katjes aan de takken.

 

Ik open mijn ziel

en vul de schaal van mijn leven

met blijdschap.

Hul mij in kleuren

en geuren van zacht mos.

Ontsteek het derde licht

dat buigt naar het Noorden.

 

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar

in het teken van zachte knoppen:

het goede leven breekt door,

hoe ieders weg ook loopt.

Vierde Advent 20 december

Het Goede Leven: bloeien in Gods Licht.

Een schaal met een open structuur staat op vier flessen: een wiegje op vier windrichtingen. Je kunt overal geboren worden en Gods Licht ontvangen. De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is ook kan bloeien in Gods Licht.

Verlangen

De vierde fles is bekleed met stro. Het materiaal doet denken aan het stro in de kribbe.

In Lucas 1 lezen we het bijzondere verhaal van Maria waarin ze wordt bezocht door een engel die haar zwangerschap aankondigt. God gaat zelf bloeien in deze wereld. De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld en voor een ieder persoonlijk.

 

Ik open mijn ziel

en vul de schaal van mijn leven

met ontvankelijkheid.

Hul mij in kleuren

en geuren van gedroogd stro.

Ontsteek het vierde licht

dat gloort in het Zuiden.

 

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen

elkaar in het teken van de bloembol:

nieuw leven breekt door,

hoe klein ook het begin.

 

 

 

 

Eerste Kerstdag 25 december 2020

Het Goede Leven: bloeien in Gods Licht. Het is werkelijkheid geworden in de geboorte van de Zoon.

Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God’.

Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat we vieren met kerst! De kleine  schaal staat symbool voor het nieuwe begin. Uit alle volken en windrichtingen komen mensen tot Hem die Leven geeft om zo te bloeien in Zijn Licht. De kleine lichtjes en de witte bloemen verhogen de feestvreugde over de geboorte van het Kind. Hallelujah!

 

Ik open mijn ziel

en vul de schaal van mijn leven

met Gods nieuwe begin.

Hul mij in kleuren

en geuren van het uitbundige feest,

van Gods licht voor heel de wereld.

Oost, West, Noord en Zuid.

 

Hemel en aarde zijn nu verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar

in Jezus, de Zoon, onze Heer.

Woord van leven, levend Woord.

Het Goede Leven doorgebroken

voor iedereen!