Bloemschikking Dankdag 2020

Dankdag 2020

Waarom zouden we vandaag God danken in deze moeilijke, donkere tijden? We hebben het niet makkelijk met Corona.

En jíj hebt het werk toch gedaan? De koeien hebben de melk toch geproduceerd? De fabrieken hebben toch hun producten gemaakt?

Het lijkt inderdaad zo dat God niets met dit leven te maken heeft en je Hem dus ook nergens voor hoeft te bedanken. Toch is dat schijn.

Onder het oppervlak, meteen onder de schijn, kent het leven een diep mysterie. We weten zo ontzettend weinig. Dáár is God werkzaam. Hij beweegt in de dingen. Hij geeft het leven.

Hij duwt het kwade weg en lokt het goede uit. Overal is Hij bezig. Ook in je werk. In alles wat je doet. Hij zorgt voor je ook als je het moeilijk hebt. En daarvoor dank je God op dankdag. Daarom een schikking met de vruchten van het land en lichtjes die het duister verlichten.

Liedboek 350 

God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten we U vergelden, dank voor ‘t daag’lijks brood.