Bloemschikkingen tot en met Pasen 2020

(Pasen vindt u onderaan deze pagina)

 

 

Lijdenstijd 2020             Hoe kijken we naar Jezus?                  1 maart

We lezen mee met de kinderkring en volgen Jezus op weg naar Jeruzalem waar Hij heen gaat om te lijden en te sterven. Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. Het is een goddelijk plan. God, de Vader, wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen.

De schikkingen staan op een paarse ondergrond als teken van inkeer en verootmoediging. Daarop ligt een spiegel: we kunnen onszelf en anderen daarin zien. Zien we Jezus ook?

 

Hoe kom je naar mij?                                             Mattheüs 21: 1-17

 

Deze eerste zondag van de Lijdenstijd lezen we van Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt en wordt toegejuicht door de mensen. “Hosanna voor de grote Koning”. Palmtakken worden op de grond gelegd.

Daarna komt Hij in de tempel en schrikt van alles wat daar gebeurt. Hij gooit woedend alle spullen omver. Het gaat in de tempel om biddende handen! Aandacht voor God.

In Matt. 6  vanaf vers 19 worden we ook opgeroepen ons op God te richten:

“ Verzamelt u geen schatten op aarde: want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” En in de volgende verzen: “Uw oog is de lamp van het lichaam. Indien uw oog zuiver is , zal heel uw lichaam verlicht zijn. Indien uw oog slecht is, zal heel uw lichaam duisternis zijn”.

Dit is verbeeld in een donkere kant van de schikking met een dode tak en daar tegenover een lichte kant met een kaars en een bloeiende bloesemtak.

 

Bij Jezus komen,

is zoeken

naar een schat van grote waarde.

Eer bewijzen

aan de Allerhoogste,

Kracht van boven.

 

 

Lijdenstijd 2020             Hoe kijken we naar Jezus?                  8 maart

We lezen mee met de kinderkring en volgen Jezus op weg naar Jeruzalem waar Hij heen gaat om te lijden en te sterven. God, de Vader, wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen.

Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. Door de bijbel te lezen, leren wij Christus kennen. Sommigen willen in Hem geloven en geven Hem eer. Hoe kijken wij naar Jezus?

Wat geef je Mij?                                                                            Mattheüs 26:1-16

Vlak voor het Paasfeest zijn Jezus en de discipelen op bezoek bij Simon om met hem te eten. De discipelen zijn druk met zichzelf: wie is de meeste? Wie wast de voeten?

Er komt een vrouw binnen die de voeten van de Here Jezus zalft met olie. Zij heeft durf! Zij ziet Hem als haar redder. Het mooiste dat God aan ons heeft gegeven: verlossing in Christus. Zijn liefde overwint het kwaad. Zij geeft hem al haar liefde door middel van de olie. Kennen wij Hem als onze redder?

De twaalf blauwe druifjes verbeelden de discipelen; de lelie is Jezus.

Het kruikje en de paarse hyacint verbeelden de vrouw en de geurige olie.

 

Jezus zalven

is geven

wat kostbaar is.

Eer bewijzen

aan de Allerhoogste,

Kracht van liefde.

 

Lijdenstijd 2020             Hoe kijken we naar Jezus?                  15 maart

Door de bijbel te lezen kunnen we Christus leren kennen. We lezen dat er mensen zijn die Jezus verkeerd beoordelen: ze zien in Hem een gevaar voor het goede. Andere mensen willen wel in Hem geloven als Verlosser  en bewijzen Hem eer. Hoe kijken wij naar Jezus? Zien we wie Hij werkelijk is?

Op een paarse ondergrond, als teken van inkeer en verootmoediging, ligt een spiegel: we kunnen onszelf en anderen daarin zien. Zien we Jezus ook zoals Hij werkelijk is?

Wat zeg je over Mij?                                                                     Mattheüs 26: 57-68

Jezus wordt bij Kajafas voor de Hogeraad gebracht. Hij wil weten wie Jezus is. Ben jij de “Christus, de Zoon van God?”.

Petrus is ook mee: hij weet al wie Jezus is maar durft niets te zeggen. En wij? Geloven wij de bijbel en Gods woorden? Wat zeggen wij?

De beide mannen worden verbeeld door de twee gekleurde bloemen tegenover elkaar met een witte lelie als Jezus als in het midden.

Jezus volgen

is Hem kennen,

zeggen wie Hij is.

Eer bewijzen

Aan de Allerhoogste,

Kracht voor elke dag.

 

(hierna is de bloemschikking gepauzeerd in verband met Corona)

 

Lijdenstijd 2020             Hoe kijken we naar Jezus?                  22 maart

Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. De schikkingen helpen ons het woord te verstaan.

Op een paarse ondergrond, als teken van inkeer en verootmoediging, ligt een spiegel: we kunnen onszelf en anderen daarin zien. Zien we Jezus ook?

Kies je voor Mij?                                                Mattheüs 27:11-14 en 19-26

Jezus is bij Pilatus gebracht om veroordeeld te worden. Maar Pilatus is benieuwd wie Jezus is. Hij begrijpt niets van Hem. “Hoor je alle valse beschuldigingen niet?”. Pilatus weet niet wat hij met Jezus aan moet. Is hij voor of tegen Jezus?

Met  Pesach mag er een gevangene worden vrijgelaten. Zal hij Jezus laten gaan? De schrifgeleerden stellen voor het volk te laten kiezen tussen Jezus en Barabbas. Kiest de menigte voor of tegen Jezus? Wie kiezen wij?

 

In de schikking een witte lelie als Jezus: teken van zuiverheid en reinheid. Helemaal alleen naast een schilderij vol vraagtekens.

Nel Benschop verwoordt het als volgt:

 

Elke dag weer moet ik kiezen:

Jezus ofwel Barabbas.

’t Gaat om winnen of verliezen

om wat komt of om wat was.

Steeds weer moet ik antwoord geven

op die vraag, zo klemmend groot:

Wil je door de dood naar ’t leven

of door ’t leven naar de dood?

En mijn hart kiest Jezus’ zijde

maar ‘k wil niet naar Golgotha,

want ik ben zo bang voor ’t lijden

daarom schreeuw ik and’ren na.

God, Gij weet het, want Gij kent mij,

Zie mij voor Pilatus staan:

Daarom smeek ik U: vergeef mij,

Spreek mij vrij in Jezus’ naam!

 

 

Lijdenstijd 2020 Hoe kijken we naar Jezus?                   29 maart

Om vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij werkelijk is. De schikkingen helpen ons het woord te verstaan.

We volgen Jezus op weg naar Jeruzalem waar Hij heen gaat om te lijden en te sterven. Jezus zal het lijden volbrengen dat moet gebeuren. God de Vader wil in Christus de wereld met zichzelf verzoenen.

Hoe kijk je naar Mij?                                                                       Mattheüs 27: 33-44

Jezus hangt aan het kruis. De mensen eromheen spotten met Hem. De schrifgeleerden roepen: “Als Hij Gods Zoon is, kan die Hem dan niet redden?” “Hij zou toch de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen?”

Zij zien Jezus allemaal, maar niet echt wie Hij is. Ze komen niet tot bloei. Kijken wij naar Hem als de Koning die alles voor ons overheeft?

In de schikking, op een paarse ondergrond, staat een kruis met daaromheen dode takken die lijken op mensen die Jezus niet echt “zien”.

 

Jezus zien

is je ogen richten

op het Licht der wereld.

Eer bewijzen

aan de Allerhoogste,

Kracht van boven.

 

 

Lijdenstijd 2020 Hoe kijken we naar Jezus?                          5 april        

 

Op een paarse ondergrond, als teken van inkeer en verootmoediging, ligt een spiegel: we kunnen onszelf en anderen daarin zien. Zien we Jezus ook? We lezen deze weken met de kinderkring verhalen van Jezus op weg naar Jeruzalem.

We leren mensen kennen die allemaal Jezus zien en waarvan sommigen toch niet echt goed kijken en luisteren. Ze blijven vertwijfeld over wie Jezus echt is.

Heb je nog hoop voor Mij?                                              Mattheüs 27:45-56 en 62-66

Jezus dood lijkt zijn einde, net als voor ieder ander mens. En toch… in het sterven en begraven maakt God alles nieuw!

Wanneer Jezus sterft, scheurt het voorhangsel in de tempel en er komt een aardbeving. De bewakers  bij het kruis van Jezus worden bang! Door wat er gebeurt, moeten ze nu toch erkennen: “Waarlijk, dit is Gods Zoon!”.

In de schikking zien we stenen die de aardbeving verbeelden; het kruis met de lelie als verbeelding van Jezus en brandende waxinelichtjes als teken van de bewakers, die iets van Gods Licht hebben gezien.

 

Jezus zien

is Hem erkennen

als het Licht der wereld.

Eer bewijzen

aan de Allerhoogste,

Kracht voor het leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen 12 april 2020               Leef je mee met Mij?                                    Mattheüs 28: 1-10

 

In Matt.28: 8 staat: “De vrouwen gaan ontzet en opgetogen op weg om te vertellen: De Heer is waarlijk opgestaan, Hallelujah!”

De opgetogenheid is zichtbaar in de schikking van vandaag. Een uitbundige schikking met witte en gele bloemen. Het licht heeft het duister overwonnen. Het is Pasen! God roept zijn Zoon tot leven!

 

Na drie dagen zonder licht,
de dagen als de nacht
komt Zijn leven in het zicht
door stille overmacht.

Achter een verschoven steen
gaapt het verlaten graf.
Engelen zijn om ons heen,
nemen ons het schrikbeeld af.

brengen ons in herinnering
wat Jezus woorden waren
en dat wij nu Zijn opstanding
ook echt mogen ervaren.

Zijn woorden dringen tot ons door
in volle werkelijkheid,
in ’t licht van dit klein engelenkoor
gloort Zijn aanwezigheid.

 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel

 

Hij zal bij ons zijn met het licht van zijn woord, jaar in jaar uit, tot aan de voleinding van de wereld.

 

Als teken daarvan geven we de vlam door aan de nieuwe paaskaars.