Gedenken 2020

Gedenken 2020

 

Op de laatste dag van het kerkelijk jaar

gedenken wij de gestorven dierbaren uit ons midden.

Als wij hun namen noemen zijn ze even weer nabij,

voelen we het gemis, pijnlijk tastbaar,

zo alomvattend aanwezig,

nu en in het leven van alledag.

 

We noemen nog eenmaal hun namen,

als een laatste daad van liefde

van ons allen samen.

Laat de troost ons omarmen

van de herinnering aan alles wat zij gaven

en alles wat zij waren.

 

 

 

In de schikking zien we houtblokken: verschillend van grootte en hoogte, verbonden door rode Cornoelje als teken van liefde. Met het kruis verbonden door de groene klimop. Groen is de kleur van hoop en toekomst.

De kaarsen worden aangestoken: één voor iedere naam die genoemd wordt en een kaars voor hen die niet worden genoemd maar die we missen en in ons hart meedragen.

 

Oud en jong

als stammen gekapt,

dik en dun,

verbonden in de leven schenkende Geest.

 

Warmrode schakels van liefde

met allen die ons voorgingen

in leven en dood.

 

Groen blijft tussen ons

als verlangen naar een hemels vaderland

waar God ons een stad heeft bereid.