Bloemschikkingen – Advent en Kerst

Eerste Advent

De lezingen in de adventstijd 2019 zijn gekozen uit Micha. Hij gaf commentaar op sociale en religieuze thema’s in de maatschappij van zijn tijd. Hij wees daarbij op een hoopvolle toekomst. De complexiteit van het leven en hoop voor de toekomst uit de lezingen passen bij de periode van advent: we verwachten de geboorte van Jezus.

In de schikking is een hoge, driehoekige piramidevorm gemaakt van takken waar omheen kransen worden geschoven. De driehoek staat symbool voor God, jij en ik. Micha houdt zich bezig met de mensen, de wereld om hem heen en wijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.

33

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van eindigen en opnieuw beginnen. In de loop van de weken kleuren ze van donker naar licht.  Micha was een man van soberheid, verbeeldt in de kleuren en materialen van de schikking. De kransen worden horizontaal geplaatst omdat Micha waarschuwingen geeft over aardse zaken.

Micha 2:12 “Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining,

als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen.”

 

Het geheel van deze schikking rust op 3 steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als een beschermende omheining voor de kudde. De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool voor de drie-eenheid.

Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te breken. We zien een groene krans met plukjes schapenwol.

 

Ad te levavi is een Gregoriaans introïtusgezang voor de eerste zondag van Advent. Tekst psalm 25:1-4

 

Tot U heb ik mijn ziel opgeheven;
mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden.
Laten mijn vijanden mij niet bespotten,
want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld.
Wijs mij, Heer Uw wegen
en leer mij Uw paden kennen.

 

 

Tweede advent

De lezingen in de adventstijd 2019 zijn gekozen uit Micha. Hij gaf commentaar op sociale en religieuze thema’s in de maatschappij van zijn tijd. Hij wees daarbij op een hoopvolle toekomst. De complexiteit van het leven en hoop voor de toekomst uit de lezingen passen bij de periode van advent: we verwachten de geboorte van Jezus. Vandaag Micha 4: 1-8

Vers 3: “Hij zal rechtspreken tussen de volken. Oorlogstuig wordt omgesmeed tot landbouwwerktuig. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal meer weten wat oorlog is.”

De tweede krans bestaat uit een cirkel van eucalyptus-takken met daaraan puntige blaadjes. De cirkel met punten lijkt op een eg. Daarbovenop stevige takken met eucalyptus blad. Het verbeeldt het zelfreinigend vermogen dat de mensen in dit visioen krijgen van God om zichzelf te ontdoen van het kwaad.

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger. Mensen zullen vrede leren en weten dat dicht bij de Allerhoogste het leven goed is.

 

Populus Sion is een Gregoriaans introïtusgezang voor de tweede zondag van Advent:

 

Volk van Sion, ziet! De heer zal komen om alle naties te redden:
en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen,
tot vreugde uwer harten.
O, herder van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een kudde.

 

 

Derde advent

De lezingen in de adventstijd 2019 zijn gekozen uit Micha. In de schikking is een hoge, driehoekige piramidevorm gemaakt van takken waar omheen kransen worden geschoven. De driehoek staat symbool voor God, jij en ik. Micha houdt zich bezig met de mensen, de wereld om hem heen en wijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God. Vandaag Micha 6: 1-8

Vers 8: “Er is jou gezegd, mens, wat goed is; je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg van God te gaan.”

 

Een hoopvolle tekst! Verheug je! De schikking stijgt omhoog. Het groen van de derde krans is van de levensboom, de Thuja. Deze boom is het hele jaar groen en uit de hars wordt etherische olie gemaakt. De levensboom staat voor onze levensweg: hoe doen we recht? De groene krans versieren we met pinda’s als symbool voor rechtvaardigheid. We hebben de opdracht mens, dier en schepping goed tegemoet te gaan. We verheugen ons en delen ruimhartig van wat wij ontvangen.

 

Gaudete (Latijn voor Verheugt u) is een Gregoriaans introïtusgezang voor de derde zondag van Advent. O.a. uit Brief van Paulus aan de Filippenzen 4:4

 

Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!

Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worde,
want de Heer is nabij.
Weest om niets bekommerd, maar laat al uw verlangens aan God kennen door het gebed.

 

 

Vierde advent

De lezingen in de adventstijd 2019 zijn gekozen uit Micha. De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van eindigen en opnieuw beginnen. In de loop van de weken kleuren ze van donker naar licht.  Micha was een man van soberheid, verbeeldt in de kleuren en materialen van de schikking. De kransen worden horizontaal geplaatst omdat Micha waarschuwingen geeft over aardse zaken. Vandaag Micha 7: 1-7 en 7: 18-20

Vers 18: “U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.”

De vierde krans is van klimop gemaakt. Een taaie plant, een laatbloeier voor bijen en hommels met bessen als noodrantsoen voor vogels. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. Micha stelt zijn vertrouwen op God, die vergeeft. Micha zegt dat God niet woedend blijft maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

 

Rorate is een Gregoriaans introïtusgezang voor de vierde zondag van Advent. Tekst Jes.45:8

 

Dauwt, hemelen, van boven

gij wolken, beregene de rechtvaardige:

Opdat de aarde zich zal openen

en de Heiland er uit zal ontspruiten.

 

 

Eerste Kerstdag 2019

In de schikking is een hoge, driehoekige piramidevorm gemaakt van takken waar omheen kransen worden geschoven. De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van eindigen en opnieuw beginnen. In de loop van de weken zijn ze verkleurd van donker naar licht.  De kroon op de kransen is de bol in de top. Johannes bemoedigt ons met de komst van het Licht in de wereld, het Woord dat levend wordt, Johannes 1: 1-14

Vers 4 en 5: “In het Woord was leven en het leven was het Licht voor de mensen. Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”

De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en witte bloemen. In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.

 

Het kerstsnoer

Laat mijn lichtje blijvend branden

in het snoer van helder licht,

als versiering voor de wereld

dat heen wijst naar Uw Licht.

Samen met veel andere lichtjes

als een lichtende keten bij elkaar.

Waarvan U de bron van licht bent,

die ons allen steeds doorstroomt.

Houdt ons zo met U verbonden,

achter, maar ook naast elkaar,

tot we eenmaal bij De Bron zijn

die ons vanuit zijn Licht verlicht.