Bloemschikkingen 40 dagen tijd en Pasen

10 maart

Een nieuw begin: het thema van de schikkingen in de veertigdagentijd.

Dit jaar staan de schikkingen in het teken van het getal 8. Na zes scheppingsdagen en een rustdag is de achtste dag een nieuw begin. Een overgang van iets ouds naar iets nieuws. Soms is een doopvont achthoekig. Het getal 8 komt terug in een achttal flessen die iedere zondag in een andere vorm worden neergezet. De flessen zijn bekleed met rietstengels. Riet staat voor buigzaamheid en kwetsbaarheid. Ze staan op een jute doek: beeld van verootmoediging. Tussen de stengels door ziet u water in de flessen: symbool van doop en nieuw leven.

Vandaag Luc. 3: 21- 4:13. Het verhaal van Jezus’ doop in het water van de Jordaan: nieuw begin. Zichtbaar in het water in de flessen. Hij laat zijn mens-zijn zien in de doop. Daarna volgt veertig dagen de verzoeking in de woestijn: net als Israël veertig jaar in de woestijn. Vandaag staan de flessen in een ronde vorm met paarse bloemetjes en klimop er bovenop. Beide zijn beeld van Gods eeuwige trouw.

lied 539 nieuwe liedboek:

Jezus, diep in de woestijn,

Eenzaam en vol vragen,

Voerde daar een zware strijd

Veertig lange dagen.

Jezus, diep in de woestijn,

Veertig lange dagen,

Bleef het in de zware strijd

Met Gods woorden wagen.

 

17 maart Een nieuw begin: het thema van de schikkingen in de veertigdagentijd.

Dit jaar staan de schikkingen in het teken van het getal 8. Na zes scheppingsdagen en een rustdag is de achtste dag een nieuw begin. Een overgang van iets ouds naar iets nieuws. Soms is een doopvont achthoekig. Het getal 8 komt terug in een achttal flessen die iedere zondag in een andere vorm worden neergezet. De flessen zijn bekleed met rietstengels. Riet staat voor buigzaamheid en kwetsbaarheid. Ze staan op een jute doek: beeld van verootmoediging. Tussen de stengels door ziet u water in de flessen: symbool van doop en nieuw leven. Vandaag  Luc. 9: 28-35

Het verhaal van de verheerlijking op de berg: acht dagen na de eerste aankondiging van het lijden! Jezus begint zijn uittocht. Een moeilijke weg, verbeeldt door de helleborus. Hoopvolle bloei in een koude periode. De flessen staan in de vorm van een Grieks kruis: de Chi. Ook de eerste letter van het woord Christus.

 

Zondag 24 maart  

De schikkingen staan in het teken van het getal 8. Na zes scheppingsdagen en een rustdag is de achtste dag een nieuw begin. Acht flessen bekleed met riet staan in de vorm van een oog op een jute doek

In Luc.13: 1-9 lezen we het verhaal van de onvruchtbare vijgeboom. Wij zijn die boom en God is de tuinman die met eindeloos geduld en liefde wacht op bloesem en vrucht. We worden opgeroepen tot “zien” en opnieuw beginnen, zodat wij iets voor anderen kunnen betekenen. De flessen staan daarom in de vorm van een oog. Samen met primula’s/viooltjes en vijgen verbeeldt het: omzien naar elkaar. Het gras verbeeldt de inkeer.

 

Zondag 31 maart 

De schikkingen staan in het teken van het getal 8. Na zes scheppingsdagen en een rustdag is de achtste dag een nieuw begin. Acht flessen bekleed met riet staan op een jute doek. Vandaag Luc. 15: 11-32: de gelijkenis van de verloren zoon. Wees blij! De zoon is terug, laten we feestvieren. Een nieuw begin verbeeld door de flessen in een achthoek met fris groen en nieuw bloeiende takken. Er is vreugde omdat een mens welkom is bij een genadige God.

 

 

Zondag 7 april  

Vandaag staan de acht flessen bekleed met riet staan in de vorm van een vierkant.

Luc. 20: 9-19: Wat is rechtvaardig? Wie is rechtvaardig? Wie doet rechtvaardig? Dat zijn de vragen in dit verhaal van de wijngaard en de onrechtvaardige pachters. Er is geen opening voor gesprek of verzoening. De flessen staan in een vierkant als een vesting. Daarin Sansevieria als zwaarden en blauwe druifjes als wijngaard.

 

Zondag 14 april 

Palmpasen: acht flessen bekleed met riet staan in de vorm van een toegangspoort versierd met palmtakken. Luc.19:28-38.

Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als Messias pretendent. Zittend op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Vanaf de Olijfberg zou God terugkeren bij Zijn volk. Onder klanken van psalm 118 komt hij de stad binnen. De flessen en palmtakken vormen een ereboog.

 

Pasen 21 april  

Joh. 20: 1-18 Op de Paasmorgen hoorde Maria haar naam en zij herkende Hem. Wacht niet op een stem, maar let op de tekenen. We moeten leren zien met het hart. Door de liefde zullen we Jezus herkennen. God heeft Hem opgewekt uit de doden: een nieuw begin is daar! Voorjaarsbloemen en bollen staan in de vorm van een hart. Het verbeeldt Gods liefde voor ons en onze liefde voor God.

De Heer heeft ons niet prijsgegeven aan de nacht van zonde en dood.
Hij is bij ons met het licht van zijn woord, jaar in jaar uit, tot aan de voleinding van de wereld.

Als teken daarvan geven we de vlam door aan de nieuwe paaskaars.

De Vader liet niet in het graf

een kind dat zoveel vreugde gaf,

Hij tilt het uit de kille grond

Het loopt als vuur de wereld rond.

 

De oude nacht voorgoed gedood,

de toekomst kleurt de morgen rood;

ziehier hoe God vergevend is

en hoe zijn liefde levend is.

 

Ziehier het licht van lange duur

ziehier de Zoon, de zon, het vuur;

O vlam van Pasen, steek ons aan

de Heer is waarlijk opgestaan!

 

De oude kaars wordt gedoofd.