Bloemschikkingen 40-dagentijd tot en met Pasen

Uit liefde voor jou!

Dat is het thema van deze 40-dagentijd. Het zegt dat je voor iemand van betekenis wil zijn. Zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. Vandaag de dag worden we daardoor geïnspireerd, vooral aan de avondmaalstafel. We geven zijn liefde door aan mensen ver weg en dichtbij.

Trouw zijn.

De basis van de schikking is een boog met kronkelige takken. De boog is het teken van Gods verbond met de aarde. De kronkelige takken duiden op een soms lastige weg. Wanneer we ons inleven in de ander is dat niet een rechte weg maar een route met onverwachte wendingen. Luisteren en meebewegen.

De ondergrond van jute heeft een zandlaag met stenen. Teken van de woestijn. Aan het begin van Jezus’ optreden wordt hij meteen geconfronteerd met het kwaad en begint de verzoeking in de woestijn.

Jezus dient niet het kwaad maar God. Zo laat hij ons zien dat we bij onze verzoekingen en verleidingen niet moeten kiezen voor snelle oplossingen of bevrediging van onze behoeften. Trouw zijn aan elkaar en aan God is een lange weg.

 

2-de zondag 40 dagentijd:  Steunen.

 

Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar hij als een berg tegenop ziet. Ook wij kunnen worstelen in het leven. We nemen ons kruis op ons. Jezus zoekt hulp bij God en krijgt steun van Mozes en Elia die hem een hart onder de riem steken. Laten wij meelopen met degenen die het moeilijk hebben en uit eigen ervaring ons hart voor de ander openen. Elkaar steunen met kracht van God.

In de schikking een berg met stenen en daarop 3 witte tulpen als de 3 figuren in witte gewaden.

“Zoals u steun zocht bij geloofsgenoten, willen ook wij kracht putten uit ontmoetingen met anderen.”

 

3-de zondag 40 dagentijd:  Gezien worden. 

 

Jezus ontmoet een Samaritaanse vrouw bij de bron. Hij nodigt haar uit voor een gesprek en vertelt over wat hen verbindt. Het gaat om Geest en Waarheid. Zij wordt zo zijn eerste zendeling. Een ontmoeting met iemand die religieus en maatschappelijk niet dichtbij staat en dan een sprankje geloof vinden is een waardevolle ervaring. Staan wij open voor onze naaste? Zien wij ze?

In de schikking een spiegel en een schaal met water en plantjes als verbeelding van de bron: levend water.

“Geef ons woorden en daden om het goede te delen en een bron van levend water te zijn.”

 

4-de zondag 40 dagentijd:  Ontmoeting.

 

Jezus ontmoet de blindgeborene. Door een wonder maakt hij hem ziende. Ook wij kunnen ziende blind zijn! Ook bij ons is een wonder nodig om Het Licht te kunnen ontmoeten.  De bollen in de schikking staan met hun wortels in de aarde, zij groeien uit het duister naar het licht. Wortels verwijzen naar het leven in de diepte zoals mensen ook verdieping en houvast zoeken. Het roze kleed en de roze bloemen laten alvast iets zien van het licht van Pasen dat doorbreekt in de wereld.

“In het voorbijgaan opent u de ogen van de blindgeborene. Hij ziet de aarde onder zijn voeten, het water, het licht en het leven om hem heen. Open ook onze ogen om met een nieuwe blik op weg te gaan.”

 

5-de zondag 40 dagentijd: Troosten.

 

Wanneer Lazarus is overleden komen er veel mensen om te troosten. Troost is een goed werk. Maar Jezus verlegt de focus naar de opstanding en het leven. Het verleden mag niet onze stemming aanvoeren, maar leven vanuit geloofsvertrouwen. Zelf ook door je tranen heen weer opstaan.

Dat is verbeeldt in een krans  als de kringloop van het leven: zonder begin en zonder eind. Gedroogde bloemen en grassen herinneren aan het aardse leven, groene grassen en bloeiende tulpen maken de cirkel levend.

“U komt naar ons toe in moeilijke tijden waanneer wij de ogen neerslaan. Leer ons ook nu omhoog te kijken en vol verwachting en met vertrouwen uit te kijken wat er komen gaat.”

 

6-de zondag 40 dagentijd: Verschil maken.

Jezus werd met mirre gezalfd door de vrouw. Wij geven geld voor het koninkrijk van God.

Maar geven we ook aan de armen? Kunnen wij verschil maken voor hen die hulp nodig hebben? Met geld maar ook als maatje, of als gemeenschap al dan niet in samenwerking met hulpverleningsorganisaties. Het kost tijd en inzet. Je kunt iemand net weer op de goede weg helpen.

“Voor de wereld ben je misschien maar een persoon, maar voor één persoon kun je alles betekenen”

 

Goede Vrijdag

(geen toelichting)

 

Pasen

Licht, ontloken aan het donker

Licht, gebroken uit de steen,

Licht, waarachtig levensteken,

Werp uw waarheid om ons heen!

 

Licht, verschenen ut den hoge,

Licht, gedompeld in de dood,

Licht, onstuitbaar, niet te doven,

Zegen ons met morgenrood.

 

Aansteken nieuwe Paaskaars.

Alles wat Jezus heeft gedaan deed Hij uit liefde voor ons. Hij is een voorbeeld voor ons om trouw te zijn, elkaar te steunen en te troosten. Dat we de ander zien en ontmoeten. We kunnen het verschil maken. Want Hij is dichterbij dan we denken.

Door zijn opstandig hebben wij het leven! De weg met de kronkelige takken was de basis van de schikking deze weken. Het is veranderd in een uitbundige, witte, bloeiende schikking.

De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!

 

 

(Passend bij de lezingen volgens het A-jaar van het oecumenisch leesrooster van de Raad voor de kerken.)