Bloemschikking eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag 

Er wordt vandaag (zondag 26 november) stilgestaan bij gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Hun naam staat geschreven in het gedenkboek en we noemen straks hun namen. We denken dan ook aan degenen die niet worden genoemd maar wel worden gemist. Daarbij wordt troost gevonden in de belofte van Gods blijvende zorg en van leven dat sterker is dan de dood.

Zoals Jezus heeft gezegd: “ Ik ben de opstanding en het leven, ook wanneer hij sterft, en iedere die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven”.

Het volgende gedicht verwoordt het als volgt:

 

Vandaag gedenken wij

die in ’t voorbije jaar ons door de dood ontvielen.

Veel gedachten leven nog in onze zielen.

 

Hier is een plek van rust, dit is het huis des Heren

God wil zijn aangezicht genadig tot ons keren.

 

Hij komt naar ons toe in gebeden en lied

Zijn armen houden vast, Hij verlaat ons niet.

 

Wij vinden ware troost bij de Goede Herder.

 

Marije van den Heuvel.