Pinksteren 2024

Pinksteren 2024

 

In Handelingen 2 vers 1 tot 4 lezen we;

 

De uitstorting van de Heilige Geest.

 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Er klonk een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Allen werden vervuld van de Heilige Geest.

 

Dit wordt verbeeld door het wuivende gras, alsof de wind erdoor blaast. Rood is de kleur van Pinksteren (vlammen), die mensen in vuur en vlam zet. De twaalf rode bloemen symboliseren de apostelen, die hierbij aanwezig waren.

 

 

Pinksteren.

 

De wereld krijgt een andere kleur:

De kleur van zonlicht en van vuur,

God opent wijd de hemeldeur

En laat Zijn duif los in dit uur.

De duif des Geestes vliegt omlaag,

de vrede is ons bereik:

God geeft antwoord op de vraag:

Heer, komt in deze tijd Uw rijk?

Uw vuur zet onze tong in vlam

En iedereen kan ons verstaan.

De Geest die uit de hemel kwam

Is tot ons, mensen, ingegaan.

 

Nel Benschop