Belijdenisdienst 2024

Belijdenis 2024 – 26 mei 2024

Er is een wit kanselkleed vandaag: wit is de kleur van Christus, van reinheid en nieuw leven.

In de schikking ziet u een V-vormige boomstronk met een opgaande lijn van witte bloemen en klimop. Aan de basis is gipskruid op het mos.

Het Licht van Christus, verbeeld door de Paaskaars, schijnt overal.

Degenen die vandaag belijdenis doen zijn door dat Licht aangeraakt. Zij hebben de Heer in vertrouwen kunnen aanvaarden als redder en verlosser.

De klimop verbeeldt Gods trouw: Hij raakt ons aan met zijn Liefde.

De V-vorm symboliseert vertrouwen en de opgaande lijn staat voor opklimmen en groeien in geloof.

Het gipskruid op het mos staat voor de doop; het mos staat voor nieuw, eeuwig leven.

Door de doop ontvangen we een nieuw leven, bestemd voor de eeuwigheid.

Het volgende gedicht verwoordt zo:

U bent een God die roept,

die hart en leven zoekt.

Die mij gevonden heeft

en eeuwig leven geeft.

 

Als aan U toegewijd,

mijn hart en mond belijdt:

“Ja, Jezus is mijn Heer!”

Dan kniel ik voor U neer.