Bloemschikkingen Advent tot en met Kerst

Advent 2018 Lichtdragers van God

In deze adventstijd een schikking met een groene krans op een verhoging, teken van hoop en Gods trouw. Elke week ontsteken we een paarse kaars op de krans als teken van het Licht dat naar de wereld kwam.  Een paars lint maakt verbinding met de wereld beneden. Paars als teken van boete, inkeer en voorbereiding. Een halve, open bol wordt gebruikt als een plek voor de symbolen die verwijzen naar een geheim.

Een onuitsprekelijk mysterie dat God zich wil verbinden met mensen. God spreekt met ons door middel van engelen, lichtdragers. En dankzij Gods Geest zien wij in de adventstijd Gods liefde  voor ons allen verschijnen. We zien de lichtdragers en worden zelf lichtdragers als we Jezus volgen die het Licht voor de wereld is.

 

2 dec. Het geheim van de stilte. Luc.1 : 5-25

in de stilte van de tempel doet Zacherias  zijn werk. Er een lichtdrager van de Heer bij Zacharias en verkondigt hem de geboorte van een zoon. Omdat hij het niet gelooft, wordt hij met stomheid geslagen. In die stilte mocht hij leren geloven dat God zijn belofte waarmaakt. En wordt zo een lichtdrager.

 

De halve, open bol is met een lichte binnenkant bekleed. Teken van een mens die openstaat voor Gods beloften. De buitenkant, bekleed met groen van leven, omhult het geheim.

 

 

We steken de eerste kaars aan:

 

Zacharias, jouw licht schijnt in de stilte.

Jouw stem wordt niet gehoord.

God zelf maakte jou stil

opdat je verwondert leert dat Hij,

die je moeite kent, jou niet vergeet!

Hij wijst de weg!

 

 

Advent 2018 Lichtdragers van God

In deze adventstijd een schikking met een groene krans op een verhoging, teken van hoop en Gods trouw. Elke week ontsteken we een paarse kaars op de krans als teken van het Licht dat naar de wereld kwam.  Een paars lint maakt verbinding met de wereld beneden. Paars als teken van boete, inkeer en voorbereiding. Een halve, open bol wordt gebruikt als een plek voor de symbolen die verwijzen naar een geheim.

In de adventstijd zien we Gods liefde  voor ons allen verschijnen.

Was God niet gekomen in zijn Zoon dan was het duister gebleven.

Maar ook: hadden mensen niet geloofd in Gods vrede, blijven zij in het duister.

 

9 dec. Het geheim van de schaduw. Luc.1 : 26-38

Ook in het leven van Maria grijpt God in. Een lichtdrager van God brengt een bijzondere boodschap: “De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.” Het licht van God werpt zijn schaduw vooruit. Maria zegt: “Wat U doet, HEER, is goed. U wil ik dienen.” Zij zal als moeder de Zoon van God dragen en zo als gelovige het Licht dragen.

De binnenkant van de halve, open bol is wit met paars, licht en schaduw. Binnenin een bolletje van klimop als teken van vertrouwen. In de stilte groeit het geheim van leven dat in de kiem verborgen is.

 

 

We steken de tweede kaars aan:

 

Maria, jouw licht schijnt in vertrouwen.

Jij draagt Hem, leeft voor Hem.

God zelf heeft je gezegend.

je bent vol verwachting van zijn Zoon

die zijn liefde op ons richt. Hij komt!

God doet wat goed is!

Advent 2018 Lichtdragers van God

Een groene krans op een verhoging als teken van hoop en Gods trouw. Paarse kaarsen op de krans als teken van het Licht dat naar de wereld kwam.  Een paars lint maakt verbinding met de wereld beneden. Een halve, open bol wordt gebruikt als een plek voor de symbolen die verwijzen naar een geheim.

Gods licht schijnt in een vijandige, duistere wereld. Daarom geeft God ons lichtdragers aan elkaar: we mogen het Licht delen. Daar wordt het sterker van. We zien de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Bethlehem geboren werd.

 

16 dec. Het geheim van vruchtbaarheid. Luc.1 : 39-56

Vandaag het verhaal van Elisabet en Maria. Elisabeth groet Maria met de woorden: “ de meest gezegende onder de vrouwen ben je en gezegend is de vrucht van je schoot.” Maria wordt bemoedigd door de groet van Elisabet. De genade van God openbaart zich in de vruchtbaarheid van de twee vrouwen, de een jong, de ander oud. Drie maanden lang delen ze hun geloof in een verlossende God. Kerk-zijn is God’s wonder met elkaar delen.

In de halve bol ligt een granaatappel: met de vele zaadjes een symbool van vruchtbaarheid. Daarbij een rolletje papier met de lofzang van Maria.

 

 

We steken de derde kaars aan:

 

Elisabet, jouw licht schijnt in geloof.

Jij deelt het wonder met Maria.

God zelf stuurt haar naar jou.

Jouw kind springt op van vreugde,

om de Heer die hij herkent.

Jullie delen het geloof!

 

 

 

Advent 2018 Lichtdragers van God

Een groene krans op een verhoging als teken van hoop en Gods trouw. Paarse kaarsen op de krans als teken van het Licht dat naar de wereld kwam.  Een paars lint maakt verbinding met de wereld beneden. Een halve, open bol wordt gebruikt als een plek voor de symbolen die verwijzen naar een geheim.

23 dec. Het geheim van genade. Luc.1 : 57-80

Het wonder wordt langzaam zichtbaar. Johannes wordt geboren. Zijn vader Zacharias kan weer spreken zodra hij hem zijn naam heeft geven: Johannes, God is genadig. Zo is ook Johannes lichtdrager, hoewel hij nog niets kan zeggen en doen. Hij draagt Gods licht door er te zijn. Hij is een teken van Gods grote daden. Hij maakt zijn ouders gelukkig, maar ook Gods volk Israël en heel de aarde. God doet wat Hij zegt.

In de schikking een bolletje met noten, teken van de lofzang van Zacharias.

 

We steken de vierde kaars aan:

Johannes, jouw licht schijnt al een teken

Voorloper ben je van Gods Zoon.

God zelf laat je groeien door zijn Geest.

Je leeft afgezonderd tot de tijd

gekomen is en jij voor Hem uit zal gaan.

God toont zijn plan in jou!

 

Kerst 2018 Lichtdragers van God

25 dec. Het geheim van de winterbloem. Luc.2 : 1-14

De grote kaars in de krans brandt: het licht van God straalt ons tegemoet. De verlossing in Christus wordt volkomen zichtbaar in de geboorte van een kind. Was God niet gekomen in zijn Zoon dan was het duister gebleven. Maar ook: hadden mensen niet geloofd in Gods vrede, dan waren zij in het duister gebleven.

God geeft Jezus vanuit zijn wonderlijke liefde en genade aan de mensen. Dat God zich wil verbinden met mensen is te groot om te bevatten en maakt ons verwonderd.

De engelen verkondigen grote blijdschap aan de herders. Ze zien de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Bethlehem geboren werd.

Midden in de diepste duisternis, midden in de winternacht bloeit een bloem, wit als sneeuw. Het geheim openbaart zich in nieuw leven, daar waar men het niet verwacht.

In de schikking een witte kerstroos in de groene bol van Gods trouw.

 

 

We steken de grote kaars aan:

 

Jezus, uw licht schijnt als verlosser.

U bent Gods zoon, de beloofde!

God zelf brengt u in de wereld.

U bent nu nog klein, maar uw taak is groot:

Tot redding geworden!

Wij mogen dit wonder van kerstfeest delen!