Bloemschikking belijdenisdienst 27 mei (middagdienst)

Vandaag een bloemschikking in het teken van de belijdenisdienst van zondagmiddag 27 mei.

U ziet een vaas met groene takken met in het midden een witte roos. De roos symboliseert Christus die het middelpunt is van ons leven.

Daarom heen 5 kleine vaasjes waarin een rode roos omringt door groene vrouwenmantel en klimopblad. De rode rozen  zijn jullie, de belijdenis catechisanten;  de vrouwenmantel symboliseert de gemeente die om jullie heen staat; het klimop staat voor de trouw van God onze vader. Dezelfde symboliek is verwerkt in de corsages die jullie dragen.

Het volgende gedicht zegt het zo.

De Here heeft voor jou gekozen,
beloften bij je doop gedaan.
Nu mag je openlijk getuigen
met heel je hart, in Jezus’ naam.

Beloven dat je Hem zult volgen,
je laten vinden waar Hij is.
Zijn goede werk in jou begonnen
Gods wonder, jouw belijdenis.

Met hart en ziel mag je genieten
van hemels brood en klare wijn,
bron van troost en jubelstemming
voor allen die hier samen zijn!

Rita Balder-Glas