Onderhoud aan het dak gereed

Vandaag is het onderhoud aan het dak afgerond en het is opgeleverd.