Startactiviteit CGK Leiden 2021/2022

BBQ en/of koffiedrinken met een gemeentelid

Doet u mee/komt u ook?

Aanmelden en meer informatie via cgkleiden.nl/startactiviteit

of via Elisabeth Selman-Eenkhoorn 06 4577 0535