Over geloof gesproken… Hoe dan?

Maandagavond 8 oktober.

 

Over geloof gesproken… Hoe dan?

 

Praten over het geloof is zo makkelijk nog niet. We blijken vaak met onze mond vol tanden te staan en weten het niet zo goed meer.
Het klinkt tegenstrijdig in een tijd van vrije meningsuiting en tolerantie.
Waar komt dan die verlegenheid vandaan?
Komt het omdat we het gevoel hebben dat we erover moeten spreken, en dat moeten ons tegen de borst stuit?
Misschien zit je zelf vol met twijfels, terwijl je vol in je geloof zou moeten staan, vervuld met de Heilige Geest?

 

Wellicht herken je iets van wat hierboven beschreven is.
Zo nu en dan worden we voor het blok gezet: geloof jij … wil je iets vertellen over je persoonlijk geloof…  wie is God voor jou?
Tja, daar sta je dan, wat ga je zeggen, en hoe dan?

 

Geert en Eline de Boo (Marekerk, Leiden) willen je hiervoor toerusten door handreikingen te geven en je te bemoedigen. Vanuit hun jaren lange ervaring met kerkplanten en evangelisatie willen ze graag vertellen over “whole life discipleship”: discipelschap wat het hele leven omvat.

Zij komen dat doen op maandag 8 oktober in de Opstandingskerk. Daar staat vanaf 19:30 de koffie klaar, waarna om 20:00 de toerusting begint.

Je opgeven voor deze avond kan via: toerusting@cgkleiden.nl. Dit is niet verplicht, maar we willen graag weten hoeveel koffie en thee we moeten klaar zetten.

We zien je graag op 8 oktober in de Opstandingkerk.

Met vriendelijke groet,

De toerustingscommissie en de evangelisatiecommissie