31 oktober 500 jaar Reformatie

Welkom op onze Reformatieavond op 31 oktober.

Op 31 oktober is het precies 500 jaar geleden dat volgens de overlevering Luther de 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel in Wittenberg bevestigde. Dit wordt wel het startsein van de Reformatie genoemd. Een belangrijk middel om het gedachtegoed van de reformatoren te leren kennen waren en zijnde kerkliederen die door hen of hun geestverwanten zijn geschreven.

Op dinsdag 31 oktober zal ds. Jan Groenleer daar wat meer over vertellen. Liederen van Luther en zijn geestverwanten zullen inhoudelijk worden besproken en muzikaal ten gehore worden gebracht. Verschillende mensen die betrokken zijn bij de muziek in de eredienst verlenen daarbij medewerking.

Onder andere komt aan de orde het lied “Een vaste burcht is onze God” van Luther.

Ook minder bekende liederen komen aan de orde, bij sommige zal zelfs wat oefening nodig zijn voor het goed gezongen kan worden.

Ook geïnteresseerden van buiten onze kerk zijn van harte welkom op deze avond. We beginnen om 20 uur.

Aanmelding vooraf wordt gewaardeerd, dit kan via toerusting@cgkleiden.nl, maar ook zonder aanmelding bent u welkom.

 

 

CGK Leiden, Opstandingskerk
Aerent Bruunstraat 1, 2321 ED Leiden
(Leiden Zuid-West)

Vanaf 19.30 welkom