1 november: dankdag 2017

Uitnodiging Dankdag 2017

Kinderdienst 15.00

Wanneer: Woensdag 1 november 2017 om 15:00u
Waar: Herengrachtkerk, Herengracht 68-70
Voorganger: ds. C. van Atten
Collecte: Inzameling voedsel voor de Voedselbank
Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar

Thema: De zorg van God Tekst: Deuteronomium 32: 8 –14

Avonddienst 19.30

De avonddienst is om 19.30 in de Marekerk. Deze dienst is gezamenlijk met de Marekerk, Herengrachtkerk en de Opstandingskerk.
In deze gezamenlijke dienst met de Marekerk en de Herengrachtkerk gaan ds. T. Jacobs en ds. A.J. van der Toorn voor.