Bloemschikking Pinksteren 2022

Vandaag op deze eerste pinksterdag ziet u een schikking met als titel

LOPEND VUURTJE.

 

U ziet op dor hout gloriosa bloemen , verbeeldend de vlammen als van vuur

en grillige takken die één kant uitsteken als teken van de wind

die één kant  op waait en mensen aan steekt en meeneemt.

We horen vandaag uit Handelingen 2 hoe de discipelen en anderen

bij elkaar waren.

En plotseling was er die geweldige wind en vlammen als van vuur

die op iedere aanwezige terecht kwamen en ze werden vervuld

met de heilige Geest.

De hevige wind werd in de omgeving gehoord en mensen vroegen zich af

wat is er aan de hand?  Als een lopend vuurtje gaat het rond.

Mensen komen er op af en staan verbaast te luisteren, ieder hoort het

in eigen moedertaal. Verstaanbaar voor iedereen.

Vandaag is de kerntekst uit Vers 32 en 33 , die u straks hoort.

Waar Petrus uitlegt hoe het komt.

 

Lied 700 gedicht door Ds Troost zegt het zo

 

Als de wind die waait met vlagen,

zo verassend waait de Geest,

soms een storm met donderslagen,

soms een stem : wees niet bevreesd!

Soms een vlam, een vonk van boven,

soms een haard die laait van vuur,

soms een lamp die uit kan doven

soms een vlam van korte duur.

 

Als een woord dat weg wil wijzen,

Richting geeft en ruimte biedt,

Als een brood, een vaste spijze,

soms, soms even – soms ook even niet.

Soms, soms lijkt geen wind te waaien,

alles tevergeefs geweest

totdat weer in lichterlaaie

vonkt en vlamt : het vuur , de Geest.