Bloemschikkingen Advent en Kerst 2021

Eerste Advent

In een ander licht

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met zijn komst als kind naar deze aarde komt de toekomst ons tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

In de schikking maken we gebruik van het beeld van de zon. Ze komt iedere morgen op en zet alles in een ander licht. In het begin is de zon bescheiden, met Kerst zal ze in volle glorie stralen.

Deze eerste advent lezen we Luc. 1: 5-25, de aankondiging van de geboorte van Johannes. Er komt licht in het leven van Zacharias en Elisabeth. Het begint in stilte, verborgen. Ingepakt en beschermd als de vrucht voor de schikking. De opkomende zon is nog klein maar Johannes’ leven zal vol zijn van licht. Hij wijst ons op de komst van de Heer.

God staat aan het begin
En Hij komt aan het einde,
Zijn woord is van het zijnde,
Oorsprong en doel en zijn.

Liedboek 1:4

 

Tweede advent Luc. 1: 39-45

God komt als kind naar de aarde en brengt licht in het donker. Licht staat centraal in de lezingen voor advent. We leven naar Kerst toe in het vertrouwen op een goede afloop en hoop op een beter leven. Het licht wordt verbeeld door de opkomende zon die iedere week iets groter en voller zal stralen.

Het begint met de komst van Johannes die ook al alles in een ander licht stelt. Hij roept op tot bekering. De hobbels op onze weg die het leven donker maken moeten opgeruimd. Soms houden ze ons tegen om in navolging van onze Heer te leven. Johannes roept op: Laat je dopen tot vergeving van zonden. Dan komt je leven in een ander licht.

De opkomende zon is iets groter geworden. Erbij een schelp in het water van de doop met een klein lichtje dat schijnt in het duister.

 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hi wenst dat ieder tot zijn ere schijn’
jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.

Evangelische liedbundel 454:1

 

Derde advent Luc. 3: 7-18

Het thema van deze advent is: In een ander Licht

Met de geboorte van Jezus gaf God ons Licht in het duister. Zijn komst als kind naar deze wereld zet ons hele leven in een ander licht. We mogen in vertrouwen toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

Johannes mag daarvan getuigen. Hij predikt verandering. Het gaat over vruchten voortbrengen en oordeel.
Hij maakt grote woorden klein door uit te leggen wat de mensen kunnen doen: delen van wat je hebt en genoegen nemen met wat je krijgt. Breng licht bij de ander. Zo krijgt het Koninkrijk van God gestalte in ons leven.

Bij de schikking een Challah-brood

 

Doper, wat moeten we doen totdat Hij komt?
‘ In hoop en vrees : doet boete,
geloof in Zijn verbond.
deel met elkaar het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.’

Nieuw liedboek 456

 

Vierde advent Luc. 1: 39-45

Licht staat centraal in de lezingen van advent. Het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. De engel zegt dat hij een bijzonder leven zal hebben als wegbereider voor Jezus.
De aankondiging van Jezus’ geboorte zet allereerst het leven van Maria in een ander licht. Zij is een voorbeeld hoe je je leven in dienst kunt stellen van de Heer.

Beide vrouwen verheugen zich in elkaar en in de ongeboren kinderen. Ze prijzen God met een loflied. Zo is Maria een bron van inspiratie voor velen wereldwijd.

De zon begint al meer te stralen. Tussen de stralen staan wilgenkatjes als teken van nieuw leven. Voor de schikking twee amaryllusbollen verpakt in groen blad. Beeld van de zwangerschappen.

 

Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij de Heer
mijn zaligmaker noemen.
Die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van Zijn gunst doet roemen.

Liedboek 66: 1

 

Kerstkind- kerstlicht Joh. 1: 1-14

Het Licht schijnt in de duisternis. In het Woord was leven en het leven was het Licht voor de mensen. Tijdens de kortste dagen van het jaar verlangen we sterk naar licht. Met de komst van Christus is er Licht en nieuw leven.
In vertrouwen zien we uit naar een betere toekomst. Ons leven staat nu al in een ander licht.

De zon is helemaal opgekomen en straalt voluit.
Tussen de stralen staan witte orchideeën, sterretjes en lichtjes.

 

Er is uit s’ werelds duistere wolken

een groot licht stralend opgegaan.

Wie wonen in het diepste donker,

zij zullen in het zonlicht staan.

Glorie aan God, de overwinning

is ongekend, de vreugde groot;

de aarde jubelt- hoor ons zingen:

wij delen in de rijke oogst.

Nieuwe liedboek 482 :1