Bloemschikkingen Advent en Kerst 2022

Eerste Advent  Lucas 1:5‐25

We sluiten met de bloemschikkingen aan bij de verhalen van de kinderkring.

Het thema is: Het gaat goedkomen!

Gods liefde zet dingen en mensen in beweging.  Hij is als een magneet die mensen aantrekt.

Als wij  dichtbij Hem willen blijven, ervaren we zijn liefde en houdt Hij ons vast. Gaan we verder van Hem weg dan ervaren we zijn aantrekkingskracht en liefde niet goed meer.

Vandaag horen we van Zacharias die schrikt van Gods liefde. Hij is de priester die de bijzondere taak krijgt een reukoffer aan God te brengen en daarna de zegen over het volk uit te spreken.

Hij is gekleed in priesterlijk purperpaars. Maar alles gaat helemaal anders dan gedacht als er een engel van God verschijnt. Zacharias schrikt. En wordt met stomheid geslagen.

De basis van de schikking zijn twee handvormige bladeren. God houdt alles in zijn hand, daarom gaat het goedkomen!

Een paarskleurige schikking verwijst naar Zacharias en de goudkleurige gloed verbeeldt het kind dat komt.

Uitzien naar het Licht

in donkere dagen:

een nieuw begin van leven.

Zwarte nacht breekt in goud met purperpaars:

dat voedt het verlangen naar de ware Koning,

mens onder de mensen

en priester voor eeuwig.

 

 

tweede advent   Lucas1:26‐38

Het thema van de kinderkring vertellingen is : Het gaat goedkomen.

Door Gods Liefde kun je ook verrast worden. Zoals Maria wanneer de engel Gabriel bij  haar komt met een groet en boodschap van God. Zij is uitgekozen om de moeder te worden van Gods zoon. Hij zal Jezus heten. Haar leven gaat veranderen.

Door Gods liefde kun je ook beschermd worden. Gabriel zegt: “Gods Geest zal als een schaduw over je heen komen” . Maria is beslist verrast, maar ze geeft God de ruimte voor zijn werk.

De twee handvormige bladen dragen de schikking en verbeelden Gods handen die alles goedmaken. De rode kleur van de schikking verwijst naar de liefde, het hart en vuur van de Geest. De cyclaam is de Mariabloem.

Er verschijnt een engel, blinkend wit

Ik ben verrast wanneer hij naast mij zit.

Zijn stem vertelt wonderlijke dingen

Het is alsof het overgaat in zingen

Mijn angst ebt weg en even is het stil

Dan kan ik enkel zeggen: mij geschiedde naar uw wil!

 

derde Advent    Lucas 1:39‐56

Samen begrijpen.

Maria en Elisabet ontmoeten elkaar en zijn allebei in verwachting van een bijzonder kind. Beide aangeraakt door de Geest. Ze worden in zijn  liefde  met elkaar en Gods plan verbonden. Ze leren samen begrijpen. Ze vormen een hart.

Door de Heilige Geest roepen en zingen zij het uit van herkenning en vreugde. Elisabet spreekt uit dat het kindje in de buik van Maria haar Heer is en Maria breekt uit in een lofzang aan God.

Op de derde zondag van Advent breekt het Licht van Kerst al een beetje door. Het paars wordt roze. De granaatappel staat symbool voor vruchtbaarheid door de vele zaden die erin zitten.

 


Lofzang van Maria:

Mijn ziel verheft Gods eer,

mijn geest mag blij de Heer

mijn Zaligmaker noemen.

Die, in haar lage staat,

zijn dienstmaagd niet versmaadt,

maar van zijn gunst doet roemen.

 

 

 

 

 

vierde Advent    Lucas 1:57‐80

Ontdekken

Als het kind van Elisabeth is geboren neemt Zacharias een schrijftablet en zegt dat hij Johannes zal heten: dat betekent: genade van de Heer. De cirkel  rond: Johannes is het  tastbare teken van Gods liefde en zo ontdekt Zacharias dat God doet wat Hij belooft.

Zacharias wordt vervuld met de Heilige Geest en spreekt een belofte uit: Geprezen zij de heer, de God van Israël, Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt.

Johannes zal later verwijzen naar de oude profetie van Jesaja:

Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op,

een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De Geest van de Heer zal op Hem rusten.

In de paars met groene schikking zijn  takken met beginnende knoppen van bloesem, nieuw leven.

 

O kom, o kom Immanuel

verlos uw volk, uw Israël

herstel het van ellende weer

zodat het looft uw naam o Heer

weest blij, weest blij, o Israël.

hij is nabij, Immanuel

 

 

 

 

Kerst      Lucas 2

Vandaag gaat het over ‘Jezus maakt alles goed’.

We vieren kerstfeest vandaag, hoe bijzonder is dat! We mogen horen over de vervulling  van Gods plan door de komst van de Here Jezus.

Het woord van God wordt zichtbaar in een kwetsbaar kind in een stal. Maar de hele aarde is zijn huis. Hemel en aarde raken elkaar aan en juichen van vreugde bij het zien van dit kind, dit Licht. In Gods licht komt alles tot bloei. Daarom een schikking met witte bloemen en lichtjes.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven,

de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, Goddelijke held,

eeuwige vader, vredevorst.

Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.