Bloemschikking startzondag

N.a.v. 3 Johannes vers 4: “ niets verheugd mij meer dan dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.”

 

In de schikking ziet u een boog met klimop, teken van Gods trouw. We zijn met Hem en met elkaar verbonden door de liefde, verbeeld door het rode koord.

De Bijbel houdt ons Gods woord voor. Hij is de weg, de waarheid en het leven.

Door God worden we opgeroepen en gesterkt om het Woord met woord en daad door te geven aan de mensen om ons heen.

 

Een lied verwoordt het zo:

 

Maak ons tot een stralend licht voor de volken,

Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,

Maak ons tot een zegening voor de volken,

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken:

God, bouw uw Koninkrijk in ons en de volken.