Bloemschikking Eeuwigheidszondag

Laatste zondag van het kerkelijk jaar / Gedachteniszondag / Eeuwigheidszondag

 

De houten vorm in de schikking is de Hebreeuwse letter: Bét. Lees van rechts naar links. Het is de eerste letter van Genesis. De vorm en betekenis zijn als een huis: met een dak boven je hoofd, grond onder de voeten en een steun in je rug. God heeft het leven gewild en geeft je een huis nu en na dit leven. Aan de voorkant kun je het huis uit, het Licht tegemoet.

God zelf is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. God, de Heer zegt: “Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige”. Er is oneindig Licht aan het begin en het einde van het leven. Het Licht is er bij de geboorte en als we dit leven verlaten. Een cirkel waarin begin en einde in elkaar overvloeien.

Rondom de schikking 7 kaarsen met de namen van de overleden gemeenteleden en 1 kaars zonder naam voor diegene die we nu niet bij naam noemen maar die we in ons hart meedragen.

 

Gez. 460 liedboek 1973
Loof de Koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen,
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning. loof de Koning,
tot gij hem ontmoeten zult.

Snel vergaan de mensenkinderen,
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.