Bloemschikking voor thuis: doet u mee?

Bloemschikking voor thuis: doet u mee?

Komende weken van voorbereiding op het Paasfeest is er een bloemschikking in de kerk die makkelijk thuis is mee te doen. Op die manier zijn we liturgisch met elkaar en met de wereld om ons heen verbonden.

Voor de thuisschikking zijn zeven glazen kruidenpotjes met een kurken dop nodig (als u die heeft) of zeven longdrinkglazen en acht flinke kiezelstenen. De bloemen die in de glazen potjes komen, zijn gelijk aan de bloemen voor de kerkschikking, maar er kunnen ook andere keuzes worden gemaakt. De flesjes en stenen zijn op een spiegel geplaatst in de vorm van een open hart of een hartvorm van papier.

 

  1. Tekst: Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.

 

In de 7 potjes/glazen plaatsen we groene bladeren die wat overhangen en in 8 eierdopjes eronder doen we paarse violen.

 

  1. Tekst: Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

 

In de 7 potjes/glazen doen we water met daarop drijvend een blauw hyacint-bloemetje

 

  1. Tekst: Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

In de glazen komen bloesemtakken die naar elkaar toe gebogen staan als een soort “luchtig weefsel”. Bekleed de glazen eventueel met bijv. een sok of een reepje stof. Rondom mag een touw.

  1. Tekst: Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

In de glazen kunnen ontluikende grassen of korenaren of andere eetbare planten.

Rondom liggen ontspruitende bonen of tuinkers.

 

  1. Tekst: Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.

 

In de potjes komen vergeet-mij-nietjes en rondom het hart geneeskrachtige kruiden als bijv. munt, basilicum, peterselie of kervel.

 

  1. Tekst: We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

 

In de glazen komen paarse tulpen en rondom de schikking rozemarijn.

Goede vrijdag: Tekst: Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hier bij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

 

De glazen gaan weg. Maak van alleen de stenen een gesloten hart. Plaats daar tussen een houten kruis met rode anemonen.

 

Pasen: Tekst: Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. Zijn naam is uitgesproken, Hij heeft een plek gekregen. Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen. Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin. Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

 

De stenen zijn weg. Vul nu meerdere glazen met witte en/of gele bloemen en zet ze weer in de vorm van een hart.  Een hart vol liefde!

 

 

(door de bloemschikcommissie, naar een idee van de PKN)