11 april: Herdenking Jodenvervolging Leiden 2021

Op zondag 11 april 2021 vindt er weer – opdat wij nooit vergeten – de jaarlijkse herdenking  van de Jodenvervolging in
Leiden plaats. Ook dit jaar zal de Stichting een online herdenking organiseren nu een herdenking in de Marekerk niet door kan gaan.

Dit jaar zal rabbijn Clary Rooda een Leidse geschie­denis vertellen. Haar moeder is tijdens de oorlog in de onderduik geboren in Leiden, in een huis van het Leids artsenverzet aan de Oude Singel. Eén en ander wordt omlijst door prachtige joodse gezangen van chazaniet Anna de Voogt. De opname van de vertelling en gezangen zal op 11 april op de website www.herdenkingleiden.nl worden geplaatst.

De herdenking mag zich de afgelopen jaren verheugen in een toenemende belangstelling. De laatste jaren waren er meer dan 200 bezoekers, onder wie ongeveer 20 schoolkinderen die een mooie bijdrage leverden met het oplezen van namen en het maken van een bloemenmonument. Dus ga op 11 april naar www.herdenkingleiden.nl en herdenk mee.

De Herdenking is voor iedereen: jong en oud, joods en niet-joods, gelovig en ongelovig. Kortom: voor iedereen die bereid is om niet te vergeten.

Afgelopen jaar is het lesmateriaal voor Basis- en Voortgezet onderwijs, waaronder een meespeel-opera  met subsidie van o.a. de gemeente Leiden verder ontwikkeld. Voor dit lesmateriaal over Leidse kinderen en jongeren tijdens de Tweede Wereldoorlog, verwijzen we u naar de website en dan het onderdeel Educatie.