Klokken van hoop (29 april en 5 mei) en klokgelui op Dodenherdenking 4 mei

update 29-4 van het initiatief klokken van hoop:

Begin van een nieuwe fase

Dinsdag 21 april j.l. is er meer duidelijkheid gekomen over de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Voor sommigen was de boodschap misschien onbevredigend omdat er op het eerste oog nog niet veel aan de situatie lijkt te veranderen.

Toch zien we met de opening van de basisscholen in mei de eerste stappen van een nieuwe fase.
De kinderen gaan weer naar school en er ontstaat voor de thuiswerkende ouders meer ruimte om rustig te werken.
De fase waarin alles ‘normaal’ is zal misschien nog een tijd op zich laten wachten, maar de fase die nodig is om daar te komen gaat beginnen.

Dat zijn hoopvolle tekens! Met de klokken van hoop hebben we niet anders gewild dan dat mensen de hoop op zulke momenten niet zouden verliezen.

We hebben daarom besloten dat het goed is om ‘klokken van hoop’ voor nu te beëindigen.

 

Laatste luidingen ‘klokken van hoop’ (29 april en Bevrijdingsdag)

Het beëindigen van ‘klokken van hoop’ betekent dat woensdag 29 april a.s. de laatste ”woensdagavond-luiding” zal zijn.

De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). We vragen u dan nog eenmaal de ‘klokken van hoop en troost’ te luiden.
De Bevrijdingsdagluiding zal plaatsvinden om 12.00-12.15 uur.
Voor de laatste keer luiden we dan samen als teken van hoop en troost voor ons land.

Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten we horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!

 

Luiding Dodenherdenking 4 mei

In veel plaatsen is het al gebruikelijk om de Nationale Dodenherdenking aan te kondigen met klokgelui. Ook wij doen daar als kerk dit jaar aan mee.

 

 

Pasen is het feest van de Verrijzenis, een feest van Geloof in en Hoop op leven na de dood.
In deze tijd van ongekende beproevingen, willen wij juist op het Paasfeest de klokken luiden om de wereld te laten weten dat Hoop doet Leven.

Zondag 12 april zullen de klokken daarom luiden om 12 uur.

 

De Opstandingskerk doet de komende woensdagen opnieuw mee met het luiden van de klokken, de klokken van hoop en troost.

Meer info is ook te vinden op https://www.klokkenvanhoop.nl/

—–

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. Veel van deze plaatsen zijn gesloten.

Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar eendracht en hoop een thuis hebben – kunnen niet meer gebruikt worden om deze hoop te verkondigen. In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, waar mensen van allerlei generaties (tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, zijn het de kerken die een oproep van hoop kunnen doen.

Help mee om die oproep van hoop letterlijk van de torens te laten horen!

Laten we de komende drie woensdagavonden van 19.00-19.15 de klokken van onze kerken luiden (Dag van nationaal gebed 18 maart, alsmede 25 maart en 1 april).

Als teken van hoop voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten. Als teken dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen. En wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam zetten, als teken van verbondenheid met elkaar.